Metropolitná regionálna televízia

Vidíme sa v hlavnom meste

Objavte skrytú marketingovú silu regionálnej televízie

Inzercia u nás = vzájomne si pomôžeme rásť.

ŠÍRENIE SIGNÁLU CEZ VŠETKY DOSTUPNÉ PLATFORMY A ZARIADENIA

Signál šíri prostredníctvom klasických lineárnych sietí a DVB-T, 24 hodín denne. Celý obsah vysielania možno sledovať aj na internete na tejto web stránke a Youtube kanáli, kde je umiestnený archív všetkých príspevkov.