Najbližšia televízia v okolí

- uvidíme sa v hlavnom meste -

Aktuálne vo vysielaní

Pravidelné relácie

Impresie z nášho mesta

Textové správy

Objavte skrytú marketingovú silu regionálnej televízie

Našou silnou stránkou je dôveryhodnosť. Potvrdzuje to aj posledný prieskum od agentúry MedianSK. Iný prieskum hovorí,  že v regionálnej TV je aj reklama považovaná za overenú, novinársky a objektívne spracovanú,  informáciu.
Bude to aj tým, že  skutočne platí, že program je prerušovaný reklamou, nie naopak. Vaša reklama sa tak bude tešiť plnej pozornosti.