Ako pokračuje rekonštrukcia Divadla Aréna

Ako pokračuje rekonštrukcia Divadla Aréna

Ako pokračuje rekonštrukcia Divadla Aréna 800 533 Najbližšia televízia v okolí

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) začal s rekonštrukciou Divadla Aréna vo februári tohto roku. Za ten čas boli urobené búracie práce, vystavané nové základy, osadená oceľová konštrukcia novej veže, dokončené boli betonárske práce na prístavkoch, reštaurátorské práce na dvoch vežiach pri hlavnom vstupe či drobné stavebné úpravy vo vnútri budovy. Aktuálne sa dokončuje strecha a postupne sa osádzajú okná.

Po dokončení osádzania okien a strechy divadla sa práce sústredia na interiér budovy. Najbližšie týždne sa ukončia už začaté elektroinštalácie v celej budove, ako ja vzduchotechnika v hlavnej divadelnej sále a v priestore LOFT (určeného pre malé javiskové formy). Na jar 2023 plánuje BSK dokončiť fasádu zadnej časti budovy (kancelárie) a začať s umiestňovaním javiskovej technológie, osvetľovacej a zvukovej techniky. V priebehu roka 2023 sa bude pracovať aj na revitalizácii pozemku, na ktorom Divadlo Aréna stojí. Pozemok získa charakter multifunkčného priestoru s možnosťou využívania na exteriérové podujatia rôzneho druhu, ale aj na parkovanie pre návštevníkov divadla. Cieľom revitalizácie je otvoriť pozemok divadla návštevníkom a vizuálne ho prepojiť s priľahlým parkom.

Rekonštrukciou získa divák kvalitnejší umelecký zážitok vďaka úplne novým technickým prvkom osvetľovacej, zvukovej a projekčnej techniky, výrazne zvýšenému javisku vďaka veži povraziska, ktorá tu pribudla. Rovnako komplexná rekonštrukcia prispeje aj k pohodliu návštevníkov novými, komfortnými sedadlami, ale aj výkonnou vzduchotechnikou v divadelnej sále.

V spolupráci BSK so zástupcami Divadla Aréna, zhotoviteľom, architektami a Krajským pamiatkovým úradom sa podarilo zachovať mnohé významné prvky, ako sú pôvodné zábradlia s kovaniami, mramorové schodiská, fresky, či nosníkové železné trámy. Všetky budú repasované a dotvoria finálnu identitu Divadla Aréna.