Ako používať televíziu

Ako prostredníctvom televízie osloviť publikum?
Je veľa možností, prostredníctvom sveta partnerstva v oblasti TV obsahu.
Marketingový fenomén – teleshopping 851 480 Metropolitná regionálna televízia

Marketingový fenomén – teleshopping

Typy umiestnenia produktu – niekoľko inšpirácií 1280 720 Metropolitná regionálna televízia

Typy umiestnenia produktu – niekoľko inšpirácií

Čo získate pomocou obsahového partnerstva 1920 1080 Metropolitná regionálna televízia

Čo získate pomocou obsahového partnerstva

Úvod do spotovej reklamy 800 480 Metropolitná regionálna televízia

Úvod do spotovej reklamy