Ako a prečo sa zmenil svet videa v roku 2020

Ako a prečo sa zmenil svet videa v roku 2020

Ako a prečo sa zmenil svet videa v roku 2020 1280 720 Maria

Sledovanie televízie bolo stabilné, ale došlo k miernemu poklesu v sledovaní živého televízneho vysielania, pretože sme mali väčší výber a mohli sme svoje sledovanie rozšíriť na livestreaming a video na požiadanie aj od predplatiteľov prehrávačov ako Netflix a Amazon Prime Video.

Kľúčové body – pre rýchly prehľad:


 • V roku 2020 rástli všetky formy televízie – áno, aj živé tradičné vysielanie.
 • Televízna reklama televízneho vysielania tvorila 91% všetkej videoreklamy.
 • YouTube tvoril 5,6% videoreklamy.
 • Z ničoho nič, TikTok zabral 3,5% času na sledovanie videa (1,4% video reklamy).
 • Televízne vysielanie má naďalej najväčší podiel sledovania videa (vrátane skupiny 16 – 34 ročných).
 • TV je domovom vysokokvalitného obsahu.

V roku 2020 zaznamenali rast všetky formy televízie

Nie je prekvapením, že sa naša potreba zábavy zvýšila v roku 2020. Vysvetlenie je – lockdown. Túžba po úniku a rozptýlení pomohla každej forme televízie Broadcaster TV (live, on demand a playback) a medziročne vzrástla o 5%. To je ďalších 10 minút pozerania na osobu a deň. Priemerný človek sledoval 3 hodiny a 22 minút televízie denne.
Podobný príbeh bol vo forme SVOD (platená TV na požiadanie), kde priemerný čas strávený sledovaním narástol o 11 minút na osobu a deň – čo je medziročný nárast o 50%. Priemerný človek sledoval 35,5 minúty SVOD denne.

Televíziu sme sledovali v týchto formách:
 1. Klasická televízia, cez TV prijímač (Live TV)
 2. TV playback
  Lineárna TV zaznamenaná a sledovaná až po živom vysielaní. Môžu byť zaznamenané na videorekordéri alebo inej forme technológie časového posunu.
 3. BVODtelevízia sledovaná online.
  Streaming alebo alebo na požiadanie. Je k dispozícii na počítači, mobilnom zariadení alebo pripojenej televízii. Obsah BVOD je profesionálne vyrobený v kvalite vysielania a zahŕňa TV programy a filmy, archivované relácie a exkluzívne diela.
 4. SVOD platené VOD
  Video on demand. Odberateľ VOD platformy pravidelne platí za odomknutie istého obsahu. Príkladom sú platformy ako Netflix, HBO GO, Amazon Prime alebo , Apple TV+.


Celkový čas sledovania videa vzrástol o 40 minút denne

Keď sa pozrieme na všetky formy videa, zistíme, že celkový čas videa vzrástol v roku 2020 o značné množstvo  – 40 minút na osobu a deň. Väčšina foriem videa (dokonca aj DVD) zaznamenala medziročný nárast. Výnimkou je iba kino, ktoré bez vlastnej viny zaznamenalo pokles sledovacieho času o 75%. Možno to bude dočasné a kino sa vráti späť, keď sa obnovia normálne pomery.

 • Nový účastník TikTok mal na prvý rok dosť výrazný vplyv a v roku 2020 predstavoval 3,5% všetkého videozáznamu.
 • YouTube zvýšil svoj podiel z 12,5% v roku 2019 na 13%.
 • Facebook mierne poklesol z 1,2% na 0,9%.

Jedným z trendov, ktorý sa do roku 2020 nezmenil, je rozdiel medzi spotrebou videa ľudí od 16 do 34 rokov. Televízia predstavuje 75% priemerného video-dňa v porovnaní s 56% u 16 – 34 ročných.

Klasickí TV vysielatelia tvoria aj naďalej najväčšiu časť sledovania videa, a to pre všetky osoby.

YouTube dominuje online videopriestoru a predstavuje viac ako polovicu času 16 – 34 s stráveným online videom.
TikTok výrazne zasiahol a získal 9% podiel na celkovom videu vo veku 16 – 34 rokov a 20% času stráveného online videom.

Súhrnné sledovanie videa v roku 2020

Poradie u dospelých, vek nad 34 rokov:

Televízia – 63,7% , You Tube – 13%, SVOD – 11,2%, Tik Tok – 3,5%, Ostatné online video – 3%, Video pre dospelých – 2,8%, DVS – 1,7%, Facebook – 0,9%, Kino – 0,1%.

Poradie u mladých, vek 16-34 roční:

Televízia – 36,3% , You Tube – 25,2%, SVOD – 19,3%, Tik Tok – 9,3%, Ostatné online video – 4,6%, Video pre dospelých – 2,6%, DVS – 1,8%, Facebook – 0,7%, Kino – 0,1%.

Všimli ste si, že Facebook je v podstate na konci? Dokonca až za pornom?


Sledovanie televízie formou online je dôležitý pre mladých

Televízia má v súčasnosti rôzne spôsoby sledovania a prístupu k nej. Čoraz dôležitejšiu úlohu hrá VOD vysielateľa ( archív televízie) pre mladšie publikum, ktoré v súčasnosti takto sleduje TV na 19%.

Akou formou sledujeme vysielanie TV – dospelí nad 34 / 16-34 roční

 1. Klasická lineárna TV cez TV prijímač : 73% (54%).
 2. Playback – TV prehrávanie cez príslušné zariadenie: 19% (27%).
 3. BVOD – klasická televízia sledovaná online, napr. z archívu: 8% (19%).

Televízia  je domovom vysokokvalitného obsahu

Ak sa pozrieme na čas strávený sledovaním video obsahu v televízií, objaví sa zaujímavý obrázok. Vojdite do obývacej izby a nájdite nábytok, ktorý nie je otočený k televízoru. Ústredný bod našich obývacích izieb naďalej predstavuje väčšinu našej spotreby videa: 76% u všetkých jednotlivcov a 53% u osôb vo veku 16 – 34 rokov.

A to, čo na ňom sledujeme, ukazuje, že televízia je domovom vysoko kvalitného a profesionálne vyrobeného obsahu. Televízne spoločnosti a predplatné televízie dominujú, čo predstavuje 94,1% sledovania televízneho prijímača.

Zatiaľ čo video predstavuje oblasť rastu i pre YouTube a v súčasnosti predstavuje zhruba 25% všetkého jeho využitia, YouTube predstavuje menej ako 5% z celkového času sledovania televízneho prijímača.

Skladba sledovania videa v 2020 – dospelí nad 34 / 16-34 roční

 1. Klasická televízia : 82,5% (64,1%)
 2. Platené kanály : 11,6% (26,1%)
 3. DVD – 2% (3%)
 4. Youtube – 3,9% (6,7%)

Televízia predstavuje 91% všetkej videoreklamy

V reklamnom svete je skutočne dôležité, kde sú naše reklamy viditeľné. Základnou úlohou každého média je pomôcť inzerentom dostať ich posolstvo v plnom rozsahu (ideálne so zvukom) k ľuďom.

Niektoré formy videa neobsahujú žiadnu reklamu, zjavným príkladom je BBC a prevažná väčšina SVOD.
Ale pravdepodobne nechcete inzerovať v porne, však?

Tu je prehľad toho, kde sa videoreklama v roku 2020 skutočne sledovala.

Sledovanie video reklamy 2020 – dospelí nad 34 / 16-34 roční

 1. Televízia: 91,1% (77%)
 2. Youtube: 5,6% (15,5%)
 3. Online video: 2% (1,8%)
 4. Tik Tok: 1,4% (5,2%)

Prečo je YouTube taký slabý?

YouTube je nepochybne veľkým hráčom vo svete sledovania videa, ale to sa neprenieslo do sledovania reklamy na tomto kanáli. Rozsah a šírka vysokokvalitného obsahu televízie znamená, že je schopná uspokojiť súčasne tisíce inzerentov.

YouTube nekladie reklamu do svojej vlastnej produkcie (ako televízia) a väčšinu pozerania na YouTube „sleduje veľmi dlhý chvost“. Mnoho reklám na YouTube  je tiež možné preskočiť a niektorí používatelia si nainštalovali blokovače reklám na prezeranie obsahu YouTube.

A slovo k TikToku. Prerazil na video scénu za posledných 12 mesiacov a odhad predstavuje 1,4% sledovania videoreklamy, ale vzhľadom na metodiku je to možno aj nadhodnotené. Ako relatívne nová platforma, ktorej obsah je zväčša generovaný používateľmi, bude zaistenie bezpečnosti značky / vhodnosti značky prioritou pre budúce úvahy.

TV reklama u tradičného vysielateľa

Rozdelením času na inzerciu v televízii podľa typu vidíme, že zatiaľ čo živé televízne vysielanie je hlavným prostriedkom na sledovanie reklám, a to aj pri ich prehrávaní, pri ktorých sa reklamy v rámci zaznamenaného obsahu sledujú bežnou rýchlosťou (inzerenti platia iba za reklamy sledované na normálnu rýchlosť) a BVOD tvoria značnú časť času na prezeranie reklám – najmä u mladšieho publika.

Ako sledujeme reklamy u TV vysielateľov – dospelí nad 34 / 16-34 roční

 1. Naživo v TV prijímači: 89% (77%)
 2. Playback: 7% (11%)
 3. Z archívu online: 4% (12%)


Viac na tému v origináli článku: How did 2020 change the video world?