Ako používať televíziu

Dosah a frekvencia

Dosah a frekvencia 720 480 Maria

Čo je dosah a frekvencia? Dosah, ktorý možno nazvať aj pokrytie, predstavuje percento vašej cieľovej skupiny, ktorá bola aspoň raz vystavená vašej reklame. Zameranie sa na čo najväčší dosah je…

Úvod do spotovej reklamy

Úvod do spotovej reklamy 720 480 Maria

Dnes môžete byť vynaliezaví aj so skromným rozpočtom. Dúfame, že je tu pre vás niečo inšpiratívne alebo prekvapivé. Sila 30” a 60” spotov 30” a 60” spoty sú jadrom televíznej…

Formy obsahového partnerstva v televízií

Formy obsahového partnerstva v televízií 1920 1080 Maria

V posledných rokoch majú značky viac možností na spoluprácu s televíziou ako kedykoľvek predtým. Partnerský obsah – kde sa značky približujú k televíznemu obsahu – je ohnisko inovácie a plodnej…

Niekoľko inšpirácií pre product placement

Niekoľko inšpirácií pre product placement 1280 720 Maria

Existuje veľa spôsobov, ako používať umiestňovanie produktov v televízii: môže to byť fyzické, virtuálne, viditeľný produkt, alebo nepoužitý, spomenuté, kontextové alebo dokonca neoznačkované. Výrobky môžu byť fyzicky umiestnené, integrované alebo…

Marketingový fenomén – teleshopping

Marketingový fenomén – teleshopping 851 480 Maria

Prečo je teleshopping taký účinný? Prečo a ako na tom zahraničné spoločnosti dokázali zbohatnúť ? Ako robia teleshopping úspešné spoločnosti? Ako má fungovať, aby prinášal výsledky? Televízna obrazovka dokáže predať…

Maximalizujte hodnoty televízie

Maximalizujte hodnoty televízie 5472 3080 Maria

Existuje niekoľko spôsobov, ako dosiahnuť maximalizáciu hodnôt televízie. Pokiaľ neurobíte kompromisy voči cieľovému publiku, benefity sa dajú nájsť optimalizáciou vašej sezónnosti, regionálnosti, časti dňa a výberu kanála alebo platformy. Začnite…

Médiaplán: ako fázovať televíznu kampaň?

Médiaplán: ako fázovať televíznu kampaň? 853 480 Maria

Efektívna reklamná kampaň potrebuje orientáciu na relevantnú cieľovú skupinu a správne načasovanie. Z hľadiska cieľovej skupiny a načasovania sú tieto prípady: 1. Klasická imidžová kampaň Charakteristická je tým, že spot…