Základy TV reklamy

Objasnenie zmyslu televíznej reklamy

Objasnenie zmyslu televíznej reklamy 1280 928 Maria

Dĺžka inzercie Štandardná dĺžka televíznej reklamy je 30 sekúnd. Reklamy však môžu mať aj 10, 20, 40, 50, 60 sekúnd alebo sú aj dlhšie. Keďže väčšina reklamných prestávok má iba…

Náklady na televíznu reklamu

Náklady na televíznu reklamu 1000 563 Maria

Pre väčšinu firiem sú náklady na reklamu veľmi dôležitým faktorom, a to sa nielen pri obchodovaní s televíziou. Nižšie uvedená časť popisuje všeobecne spôsob obchodovania s televíziou, vplyv na celkovú…