Ľudia

Náš tím je tu pre vás!
Pracujeme s plným nasadením, aby sme vám priniesli každý deň aktuálne informácie
do vašich príbytkov.

Patrik Murcina

Patrik Murcina 1920 2560 Maria

  Narodil som sa v októbri roku 1977 v Bratislave. Vyštudoval som Stredné odborné učilište v odbore – scénografia. Tejto profesii som sa ale nevenoval. Vždy som viac inklinoval k…

Simona Halamíčková

Simona Halamíčková 2560 1441 Maria

Volám sa a mám vyštudovanú ekonomiku a manažment podniku. Áno, môj smer je trošku odlišný ako odvetvie, v ktorom pôsobím a v budúcnosti by som sa rada rozvíjala, ale na…

Mgr. art Sandra Vychlopenová

Mgr. art Sandra Vychlopenová 1920 1920 Maria

Sandra je absolventkou VŠMU v Bratislave, odbor herectvo. Pracovné skúsenosti získala v médiach: rádio RMC, VTV – moderátorka a redaktorka  ranného vysielania, Rádio EXPRES, Rádio VIVA a Ružinovská TV. V Slovenskom…

JUDr. Mgr. art. Cyril Žolnír

JUDr. Mgr. art. Cyril Žolnír 1222 815 Maria

V roku 2007 ukončil Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor Trestné právo a priznali mu titul JUDr. Niekoľko rokov pracoval v advokátskej kancelárií, ale nakoniec zvíťazila túžba venovať sa umeniu. Vyštudoval VŠMU v…

Ing. Olga Valentová

Ing. Olga Valentová 1362 817 Maria

Vyštudovala Elektrotechnickú fakultu SVŠT v Bratislave, odbor Kybernetika, ale zakrátko po ukončení školy sa začala venovať práci televíznej hlásateľky. Jej mediálna prax je bohatá. Pracovala v STV ako hlásateľka, redaktorka…

Ing. Renáta Brimmich Špačková

Ing. Renáta Brimmich Špačková 1920 1080 Maria

Vyštudovala Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, ale hneď po skončení školy začala pracovať ako televízna hlásateľka. Jej mediálna prax je skutočne bohatá. Okrem práce internej televíznej hlásateľky v STV a…

Mgr. Soňa Tvarožeková – Varényi

Mgr. Soňa Tvarožeková – Varényi 2048 1536 Maria

Soňa je absolventkou Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne, Fakulta multimediálnych komunikácií, odbor: Media a marketingové komunikácie. Pôsobila v reklamnej agentúre v Bratislave a v občianskom združení ako marketingový pracovník. Nejaký…

Ing. Jozef Hübel

Ing. Jozef Hübel 1280 720 Maria

Jozef je moderátorom TV Bratislava od začiatku vysielania v roku 2007. Vyštudoval Strojnícku fakultu SVŠT. Potom pracoval ako redaktor v STV, ČST ako moderátor a zahraničný spravodajca v Poľsku, v …

Ing. Silvester Ernek

Ing. Silvester Ernek 1920 1080 Maria

V televízií pracuje ako prevádzkový riaditeľ a režisér. Spravuje hmotný majetok spoločnosti, zabezpečuje prevádzku televízneho štúdia a obsluhu všetkých technických zariadení. Rozhoduje spolu s riaditeľkou aj o ostatných záležitostiach televízie, …

Ing. Mária Urlandová

Ing. Mária Urlandová 503 503 Maria

Je na čele televíznej stanice, zodpovedná za tvorbu programovej stratégie, predaj reklamného času, cenovú politiku televíznej stanice a finančné zabezpečenie vlastnej televíznej tvorby. Riadi propagáciu televíznej spoločnosti na verejnosti, ako…