Cenník služieb

Reklamný spot – odvysielanie 1x

30 sekúnd – 60 €
60 sekúnd – 90 €

PRIME TIME 16:00 – 22:00

Telenákup – odvysielanie 10x

spot 3 minúty – 600 €
spot 5 minút – 900 €

OFF TIME

Video nekomerčné – odvysielanie 10x

Reportáž do 5 minút – 100 €
Videofilm – 20 € / minúta

Vysielanie – dohodou.

Špeciálna ponuka

Jedno odvysielanie v televízií = zásah na tisíce divákov. Porovnajte s cenou za impresiu na internete.

BASIC KAMPAŇ
1. odvysielanie stojí 6 €
1 800 € /
300 spotov
 • Médiaplán
 • 15 dní - 20 x denne
 • 30 dní - 10 x denne
 • 60 dní - 5 x denne
Objednať
MINI KAMPAŇ
1. odvysielanie stojí 7,5 €
900 € /
120 spotov
 • Médiaplán
 • 6 dní - 20 x denne
 • 12 dní - 10 x denne
 • 60 dní - 2 x denne
Objednať
MIKRO KAMPAŇ
1. odvysielanie stojí 10 €
600 € /
60 spotov
 • Médiaplán
 • 15 dní - 4 x denne
 • 30 dní - 2 x denne
 • 60 dní - 1 x denne
Objednať

Reklamný spot je krátky, akčný a vizuálne úderný. Výhodou je plná koncentrácia na reklamné posolstvo.

Špeciálna ponuka

Cena je za odvysielanie + výroba spotu. Spot vyrobíme z vašich grafických podkladov a textu.

HRANÝ SPOT
Náročnejšia forma výroby, spod do 30 sekúnd
3000 € /
50 spotov
 • Výroba: od 2500 €
 • Odvysielanie: od 500 €
Objednať
GRAFICKÝ SPOT
Menej náročná výroba, spot do 30 sekúnd
1200 € /
60 spotov
 • Výroba: 600 €
 • Odvysielanie: 600 €
Objednať
MIKRO SPOT
Najjednoduchšia forma videospotu do 30 sekúnd
600 € /
60 spotov
 • Cena za výrobu a 60 odvysielaní
Objednať

Cena je za výrobu + odvysielanie. Necháme vám autorské práva pre použitie na web stránke.
Zobrazíme vašu spoločnosť a služby, predstavíme vás komplexne a kompetentne. Podčiarkneme váš existujúci imidž alebo vám pomôžeme vytvoriť nový.

KOMERČNÁ REPORTÁŽ
Ukážku poskytovania služieb alebo výrobku. 4 hodiny nakrúcania. Dĺžka max 3 minúty.
900 € /
20 odvysielaní
 • Cena za výrobu a odvysielanie
Objednať
FILMOVÝ MEDAILÓN
Vytvoríme pozitívny príbeh Vášho podniku. 1 deň nakrúcania. Dĺžka max 3 minúty.
1 200 € /
20 odvysielaní
 • Cena za výrobu a odvysielanie
Objednať

Cena je za výrobu + odvysielanie v riadnom programe.
Cieľom je pozitívny imidž, demonštrácia postojov, zmena správania sa ľudí, komunikácia hodnôt podniku, ale aj vysvetľovanie problémov, tzv. krízová komunikácia.

REPORTÁŽ
Televíziou vytvorený PR príbeh. Bežná nekomerčná reportáž.
600 € /
20 odvysielaní
 • Cena za výrobu a odvysielanie
Objednať
ROZHOVOR V ŠTÚDIU
Informácie o vašich úspechoch, službách a produktoch.
300 € /
20 odvysielaní
 • Nekomerčný: 300 €
 • Komerčný: 600 €
Objednať
TELEVÍZNA DISKUSIA
Moderovaná diskusia za účasti zainteresovaných odborníkov
900 € /
20 odvysielaní
 • Nekomerčná: 900 €
 • Komerčná: 1 200 €
Objednať

LIVESTREAM NA YOUTUBE

Jednoduchý livestream na internet – online prenos na youtube: 50 €/hod
S jednou kamerou, alebo „mobil stream“. Naši kameramani môžu kedykoľvek vybehnúť do terénu a odvysielať podujatie na sieť Youtube.
Ale položte si otázku: „koľko ľudí to na youtube uvidí?“
Ponúkame profesionálny záznam na viac kamier so strihom a okrem livestreamingu na YT aj odvysielanie v televízií.

MULTIKAMEROVÉ ZÁZNAMY

Záznam na 2 kamery + livestream na internet: 400 – 500 €, podľa trvania a náročnosti.
Trojkamerový záznam + réžia: 600 – 900 €, podľa trvania a náročnosti.
Diskusný program v štúdiu: 600 – 1200 €, vrátane 20 odvysielaní v televízií. Cena je aj vrátane moderátora, čiže do štúdia stačí priviesť diskutujúcich.

ŠTÚDIO S PLNOU VÝBAVOU A PERSONÁLOM

Všetko je na jednom mieste a celý deň v prevádzke: 4 kamery, osvetlenie, zvuk, zelená kľúčovacia plocha, čítačka, režijné pracovisko,
personál: kameramani, strihač, režisér.
Štúdio s plnou výbavou a personálom, bez moderátora: 200 € / hod
Výroba hodinovej diskusie trvá cca 2 hodiny aj s prípravou.

KAMEROVÝ ŠTÁB, STRIHOVÉ PRACOVISKO

Profesionálny kameraman na akciu: 50 € / hod. Minimálny čas zákazky: 4 hodiny.
Profesionálny strihač na zostrih záznamu: 50 € / hod. Minimálny čas zákazky: 2 hodiny.
Za 2 hodiny zostriháte krátku reportáž, alebo aj reklamný spot, ak sa dôkladnite pripravíte. Účtujeme váš aktívny čas v strižni.
Nahrávanie videa do systému „digitalizácia“ bude účtovaná navyše: 20 € / hod.