Televízna reklama je pre každého

Televízna reklama je pre každého

Televízna reklama je pre každého 853 480 Maria

Myslíte si, že televízna reklama je len pre bohaté značky? Omyl! Je to mýtus, ktorý živia digitálni marketéri. Reklama v televízii je cenovo dostupná, a čo je dôležitejšie, mimoriadne nákladovo efektívna pre všetky podniky, veľké alebo malé podniky, bez ohľadu na to, na koho sa snažia zamerať. Neveríte nám? Dúfajme, že tieto fakty vás presvedčia.

Nižšie sú uvedené niektoré z hlavných dôvodov, ktoré si môžete rozkliknúť.

Televízna reklama je najefektívnejšia reklamná investícia

Či už v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte, televízna reklama prináša najväčší zisk pri najväčšej nákladovej efektívnosti a pri najmenšom riziku. Výskum ukázal, že televízia poskytuje 71% všetkých ziskov generovaných reklamou v časovom horizonte 3 rokov. V priemere stojí iba niekoľko tisícin eura na osobu.

  • TV reklama poskytuje najväčší objem celkového zisku generovaného reklamou dlhodobo aj krátkodobo.
  • TV reklama je najbezpečnejšou investíciou do reklamy (s najmenším rizikom), ktorú môže podnik dosiahnuť, s najvyššou pravdepodobnosťou návratnosti a zisku.
  • TV reklama aj naďalej je najúčinnejšou formou reklamy s najvyššou návratnosťou investícií na použitú jednotku meny.
Televízia je srdcom video sveta

Televízia je najobľúbenejšou formou videa, ktorá predstavuje 69% celkovej video konzumácie priemernej osoby. 91% videoreklamy, ktorú ľudia vidia je práve televízia.

Televízia má neprekonateľný rozsah a dosah

Dosah je v reklame rozhodujúci a žiadna iná forma reklamy nedokáže vybudovať meno tak rýchlo a výkonne ako televízia.

Televízia je životne dôležitá pre dlhodobý úspech značky

Televízna reklama funguje a funguje rýchlo. Ale to je len časť jeho sily. Účinky televíznej reklamy sa časom hromadia; čím dlhšie inzerujete, tým väčší je efekt

Televízia pomáha iným médiám

Televízne jednotky pôsobia kdekoľvek inde v mediálnom ekosystéme a dôsledne zvyšujú funkčnosť ďalších prvkov reklamných kampaní.

Televízia je všade

Televízia je teraz všade. Pokračuje v kolonizácii každej obrazovky v dohľade, z domu i von. Sprevádza nás kamkoľvek pôjdeme – a značí sa tým

Televízia pôsobí emócie a popularizuje značky

Každá značka chce mať názov domácnosti – a nič nevytvára slávu ako televízia.

Televízia má zásadný význam pre osobné rozhovory

Nič nenúti ľudí hovoriť ako televízia. Televízia prináša značky do konverzácií.

Televízia má rýchlu odozvu

Televízna reklama začína okamžite fungovať a jej dodávka trvá roky. Jeho krátkodobé účinky však možno skryť alebo prehliadnuť.

Televízia funguje vo všetkých kategóriách produktov

Televízna reklama má celkový silný vplyv na predaj a zisk, ale keď sa pozriete na jednotlivé kategórie, ako sú maloobchod, financie a FMCG, zistíte, že televízia je pre každú z médií najvýkonnejšia.

Televízia je v centre kreatívnej účinnosti

Existuje priama korelácia medzi silnou reklamnou kreativitou a obchodným úspechom. A televízia je v centre kreatívnej účinnosti.

Televízia je najdôveryhodnejší reklamný kanál

Televízia je najbezpečnejším médiom.Televízna reklama je povinná starať sa o svoju moc a vplyv. Je prísne regulovaná na najvyššiu úroveň.
Je zaujímavé, že práve online podniky boli najväčšími investormi do televíznej reklamy v roku 2018 a medziročne zvýšili svoj záväzok voči televíznej reklame o 7%.