Komunikačné formy

Rozhodli ste sa správne, ak ste do marketingového mixu zaradili reklamu v regionálnej televízií. U nás si ju môže dovoliť aj malý podnik bez toho, aby niečo stratil na jedinečnosti a účinnosti TV média ako takého.

Naše distribučné možnosti sú na celú SR, ale obsah je väčšinou komunálny. Ak nepotrebujete celonárodný trh, testujete reklamu po regiónoch, vašou cieľovou skupinou sú obyvatelia hlavného mesta – tak ste na správnej adrese.

Reklamný oznam

Propagačné video

Public relations

Telenákup

Sponzoring & Product placement

Mediálna podpora

Politická propagácia

Individuálne riešenia

Odvysielanie videa

Servis pre podporu video komunikácie

Multiregionálna inzercia
VZDELÁVANIE - BLOG

Ak sa neviete rozhodnúť, nemáte skúsenosti s televíznou reklamou, alebo si chcete doplniť vedomosti o aktuálne trendy, navštívte našu blogovú stránku TV ads blog.Dozviete všetko podstatné o televíznej reklame: od stanovenia cieľov, cez tvorbu stratégie, produkcie až po vyhodnotenie, krok po kroku.

Malú TV kampaň si vytvoríte „in house“. Alebo sa priamo opýtajte.