Komunikačné formy

Rozhodli ste sa správne, ak ste do marketingového mixu zaradili reklamu v regionálnej televízií. U nás si ju môže dovoliť aj malý podnik bez toho, aby niečo stratil na jedinečnosti a účinnosti TV média ako takého.

Naše distribučné možnosti sú na celú SR, ale obsah je väčšinou komunálny. Ak nepotrebujete celonárodný trh, zatiaľ testujete reklamu po regiónoch, alebo vašou cieľovou skupinou sú obyvatelia hlavného mesta – tak ste na správnej adrese.

Reklamný spot

Propagačný film

Public relations

Telenákup

Sponzoring & Product placement

Mediálna podpora

Politická propagácia

Individuálne riešenia

Ak sa neviete rozhodnúť, nemáte skúsenosti s televíznou reklamou, alebo si chcete doplniť vedomosti o aktuálne trendy, navštívte našu blogovú stránku. Dozviete všetko podstatné o televíznej reklame – od stanovenia cieľov, cez tvorbu stratégie, produkcie až po vyhodnotenie, krok po kroku – malú TV kampaň si vytvoríte „in house“.