Televízia počas pandémie

Televízia počas pandémie

Televízia počas pandémie 930 480 Metropolitná regionálna televízia

V marci 2020 sa život, ako sme ho poznali, zmenil. Veci, ktoré sme pred niekoľkými týždňami považovali za samozrejmosť, ako napríklad cestovanie, stravovanie, nákupy – posielanie detí do školy a stretávanie sa s priateľmi a rodinou – sa dočasne úplne zastavili. Z domovov sa stali kancelárie a školy. Každodenné dochádzanie do práce sa pre mnohých takmer zastavilo.

Napriek ničivým následkom pandémie mala nepochybne aj pozitíva. Ľudia mali viac času na členov svojej domácnosti. Našli sa nové spôsoby spájania a zdieľania skúseností a mnohí ľudia dokázali po prvýkrát v dospelosti spomaliť.
V ďalšom texte použijeme pojem „blokáda“, namiesto slovenského „lockdawn“.

Z mediálneho hľadiska boli účinky blokády hlboké.
Objem sledovanosti televízie výrazne vzrástol (21 % pre všetkých jednotlivcov podľa údajov BARB) a dramaticky sa zmenil  dopyt po určitých žánroch.
Agentúra Thinkbox prostredníctvom Ipsos MORI, vykonala novú štúdiu v reálnom čase, ktorá sledovala 12 domácností v Spojenom kráľovstve. Prieskum trval 12 týždňov a účastníci boli rozdelení do troch kľúčových skupín: tí, ktorí boli nútení pracovať z domu, rodičia so školopovinnými deťmi a tí, ktorí nemohli pracovať,  v priamom dôsledkom vírusu. Účastníci nakrútili sériu video denníkov o aktuálnych otázkach. Výsledky boli fascinujúce.

Posilnila sa dôležitosť televízneho obsahu

Televízia vždy zohrávala kľúčovú úlohu pri spájaní domácností a táto úloha sa posilnila počas blokády.  Zdieľané sledovanie televízie vzrástlo o 30 % v dôsledku uzamknutia, motivované potrebou spojiť sa s ostatnými a nájsť cenné referenčné body v období, keď sa naše životy scvrkli.

Okrem toho v domácnostiach, ktoré predtým viedli celkom oddelené životy, televízia spájala jednotlivcov a pomáhala im rozvíjať nové spoločné rutiny – najmä pre tých, ktorí sú nútení pracovať z domu a/alebo vzdelávať deti. V skutočnosti v našom kvantitatívnom prieskume 54 % jednotlivcov v Spojenom kráľovstve s deťmi v domácnosti súhlasilo s tým, že zavretie ich povzbudilo, aby viac pozerali televíziu s ľuďmi, s ktorými žijú. Okrem toho 39 % zastávalo názor, že dôležitosť televízie, ktorá pomáha ľuďom cítiť, počas blokády vzrástla. Televízia poskytla cennú kotvu pre spôsob života v blokáde.
Účastníci si užili zvýšenú príležitosť na strávenie času pri televízii. Mnohí to uviedli ako zvyk, ktorý sa bude držať po skončení blokády. Viac ako tretina ľudí, súhlasila s tým, že bude pokračovať v sledovaní programov, ktoré objavili počas blokády.

Zmena vo výbere obsahu

Rozhodujúcou súčasťou života v blokáde bol výber televízneho obsahu, ktorý vyhovuje celej domácnosti alebo rodine.
Čiastočne to bolo spôsobené nevyhnutnosťou, pretože absencia určitých programov, ako napríklad šport, prinútila ľudí nájsť si nové (alebo dokonca staré) veci, ktoré by mohli sledovať. Je veľa prípadov, že ľudia objavili nové hobby, ako je varenie alebo umenie, na Slovensku „kváskovanie“. V skutočnosti 36 % jednotlivcov našlo relácie, ktoré by chceli sledovať aj po skončení blokády.

Objavovanie iných platforiem na sledovanie televízneho obsahu

Vďaka viac času na pozeranie, VOD (video na požiadanie)  poskytlo ideálne miesto na objavovanie. Netflix nedávno oznámil nárast počtu predplatiteľov počas blokády a sledovanosť sa za rovnaké obdobie medziročne zvýšila o 45 %.

Blokáda poskytla divákom príležitosť vyskúšať si služby na vyžiadanie, o ktoré sa predtým nezaujímali  a integrovať ich do svojich nových televíznych repertoárov. Dôležité je, že diváci si vyplnili čas navyše, ešte viac si obľúbili televíziu a chcú ju naďalej sledovať. Nebolo preto prekvapením, že bezkonkurenčná sledovanosť vrástla v priemere o 32 minút denne počas prvých päť týždňov blokády.

Video on demand ( VOD – video na požiadanie) zohralo významnejšiu úlohu v našich televíznych životoch, počas blokady, a bude v tom nevyhnutne pokračovať aj ďalej.

Vzrástla potreba pohodlia, úniku a rozptýlenia

Počas blokády respondenti dlho hovorili o potrebe „úniku z reality“ prostredníctvom veselých, upokojujúcich televíznych programov, najmä nostalgických komédií.

Zdroj: https://www.thinkbox.tv/research/thinkbox-research/lockdown-tv/
Foto: Pixabay.com