Ing. Mária Urlandová

Riaditeľka / Konateľka

Ing. Mária Urlandová

Ing. Mária Urlandová 503 503 Maria

Je na čele televíznej stanice, zodpovedná za tvorbu programovej stratégie, predaj reklamného času, cenovú politiku televíznej stanice a finančné zabezpečenie vlastnej televíznej tvorby. Riadi propagáciu televíznej spoločnosti na verejnosti, ako aj plánovanie imidžu. V kompetencii má strategické projekty, výber spolupracovníkov a obchodných partnerov.
Je konateľkou a spoluzakladateľkou metropolitnej televízie hlavného mesta TV Bratislava.

Vyštudovala Elektrotechnickú fakultu SVŠT, odbor Elektroenergetika, špecializácia: Svetelná technika a Národohospodársku fakultu VŠE v Bratislave, odbor Financie a mena.

Prakticky celý svoj profesionálny život pracuje v oblasti televíznej tvorby.

  • V roku 1994 ešte ako študentka VŠE spolu s kolegom Ing.Silvestrom Ernekom, založila produkčnú TV spoločnosť Viva Studio. Bola to jedna z prvých spoločností svojho druhu, vo sfére filmu, reklamy a televíznej tvorby.
  • V roku 2007, po rokoch skúseností pri výrobe programov a dabingu pre rôzne slovenské a zahraničné televízne stanice, prišiel vhodný čas a výzva – založiť celobratislavskú, metropolitnú televíziu.
  • Mária Urlandová je aj predsedníčka združenia Asociácia regionálnych televízií – RegionTVnet, ktorý má za úlohu propagovať a vytvárať podmienky pre rozvoj regionálneho televízneho vysielania na Slovensku.