Mestské pohrebníctvo Marianum otvára nové pobočky na cintoríne Vrakuňa.

Mestské pohrebníctvo Marianum otvára nové pobočky na cintoríne Vrakuňa.

Mestské pohrebníctvo Marianum otvára nové pobočky na cintoríne Vrakuňa. 1019 558 Najbližšia televízia v okolí

Od dnešného dňa sa novými pobočkami Správa cintorínov a Pohrebná služba môžeme pochváliť aj na cintoríne Vrakuňa. Marianum tam tak otvára svoje 3. vybavovacie kancelárie. Klienti môžu opäť o niečo pohodlnejšie vybaviť všetky náležitosti spojené s nájmom hrobových miest alebo vybavením pohrebu.

Marianum malo doteraz 2 pracoviská na Šafárikovom nám. 3 a v Krematóriu na Hodonínskej ceste 44. V rámci lepšej dostupnosti v poskytovaní služieb sa Marianum rozhodlo zriadiť novú pobočku na cintoríne Vrakuňa. V pobočke Správa cintorínov si môžu klienti plnohodnotne vybaviť nájmy za hrobové miesto, prepisy hrobových miest, platby za hrobové miesta, ale aj súhlasy pre vybudovanie/rekonštrukciu pomníkov hrobových miest. V pobočke Pohrebná služba klienti môžu vyriešiť všetky náležitosti súvisiace s organizáciou poslednej rozlúčky.

Otváracia doba vybavovacích kancelárií na cintoríne Vrakuňa je od pondelka do piatku, a to v čase od 8:00 do 16:00 hod.