O nás

TV Bratislava je slobodné a nezávislé médium a v tomto zmysle vytvára aj svoj obsah. Jej poslaním je byť informátorom, spravodajcom a priateľom všetkých ľudí v hlavnom meste.

TV Bratislava je metropolitná regionálna televízia pre obyvateľov hlavného mesta SR. Začala vysielať v roku 2007 a hneď sa aj zaradila medzi najväčšie regionálne stanice na Slovensku – objemom výroby programov a dosahom signálu do domácností.

Šírenie obsahu – cez všetky bežne dostupné platformy

Signál šíri prostredníctvom klasických lineárnych sietí a DVB-T, 24 hodín denne. Celý obsah vysielania možno sledovať aj na internete na tejto web stránke a Youtube kanáli, kde je umiestnený archív všetkých príspevkov.

Obsah vysielania

Spravodajský servis poskytuje najmä obyvateľom Bratislavy a celého kraja – publikum cca 600 tisíc ľudí. Mesačne produkuje cca 1000 minút videa, každý deň vysiela originálny premiérový program. Svojim programom sa orientuje najmä na špecifické oblasti, typické pre ľudí z hlavného mesta: komunálnu politiku, dopravu, výstavbu, životné prostredie, kultúru, umenie a voľnočasové aktivity.

Program vyhovuje najmä cieľovej skupine 30 plus, zrelých ľudí, ktorí sa už začali zaujímať o svoje okolie a veci verejné. Posledný prieskum sledovanosti potvrdzuje, že televízia má cca 100 tisíc pravidelných divákov.

KTO SME A ČO ROBÍME

Lokálne a regionálne televízie zachytávajú všetky oblasti spoločenského života, pokrývajú záujmy a potreby obyvateľov na území, pre ktoré vysielajú. Miestna určitosť a regionálna identita sú poklady lokálnej televízie. Ponúkame občanom a zástupcom regiónu hlas a informácie v rôznych publicistických formách, informácie o tom čo sa deje doma.

Prispievame aj k rozvoju regiónu, lebo cieľom je významne ovplyvňovať rozvoj daného regiónu, jeho identitu a preto sa program zameriava na podstatné aspekty diania v danom meste, či regióne.

KOMU POMÁHAME

 • Aktivizuje občana v jeho účasti na správe verejných vecí, umožňuje občanom, aby sa aj oni podieľali na rozhodovaní o miestnych záležitostiach.
  Pestuje lokálnu a regionálnu identitu a má integračnú funkciu. pretože prispieva k uchovávaniu kultúrnych tradícií a pocitu príslušnosti k danému regiónu.
  Významne prispieva k demokratizácii – práve pre možnosť občana zúčastňovať sa na ich tvorbe, pretože sú pre neho dostupné a informačne blízke.
  Je faktorom zachovania alebo rozširovaniu plurality médií.

 • Dáva možnosť odprezentovať svoje názory v atraktívnej audiovizuálnej forme. Svojim spôsobom im pomáha aj v zručnosti vystupovať pred kamerami – možno sa im to raz bude hodiť, keď budú v národnej politike.

 • Pre komerčnú TV je často už i štyridsiatnik starý. Tvorcovia v regionálnej TV vidia sebarealizáciu a s radosťou odovzdávajú svoje skúsenosti mladším. Je až prekvapujúce, aký je veľký záujem profesionálov z národnej televízie o uplatnenie v menšom a slobodnejšom kolektíve regionálnej televízie.

 • Televízie z menších miest posielajú talentovaných redaktorov a technikov do TV Bratislava, a po čase si ich preberajú národní vysielatelia –  ako z katalógu. Vedia, že človek z regionálnej TV má všestranné zručnosti, dobré pracovné návyky a suverenitu pred kamerou.

 • Napriek obmedzeným príjmom vyrába rôzne nízkorozpočtové formáty a dokumentálne filmy. Svojim spôsobom opäť pomáha komerčnej konkurencii, lebo ukazuje, že programové formáty sa dajú vyrábať efektívnejšie

 • Na program regionálnej TV by sa nemalo nazerať optikou národnej komerčnej televízie, nie je prioritne určený na zábavu, showbiz a bulvár. Regionálna televízia nenapodobňuje národné média. Vie, že jej nezastupiteľné miesto je v bezprostrednej blízkosti príbytkov obyvateľov „svojho“ regiónu.

  My sami sme si vybrali, že chceme byť iní – dôvernejší.

  Tiež nie je tiež správne posudzovať regionálnu televíziu iba podľa veľkosti územia pokrytého signálom. (To platilo v minulosti ale pri dnešných technických možnostiach môže každá TV povedať, že vysiela na celý svet – cez internet.)Televízia je regionálna kvôli obsahu nie kvôli technickému dosahu.

NAŠE ÚLOHY

Dôvera ľudí v platformy sociálnych médií klesá, pretože mnohí ich zneužívajú na šírenie dezinformácií. Ľudia potrebujú dôveryhodnosť, nezávislosť a transparentné médiá.

 • Regionálne informácie sú na prvom mieste, sme blízko k ľuďom. Čím je pre obyvateľa udalosť bližšia, tým je pre neho zaujímavejšia. Osobný vzťah a blízkosť k trhu robia regionálnu TV výnimočnou.
  Vieme, že naše miesto je v bezprostrednej blízkosti príbytkov obyvateľov a v tomto smere prispôsobujeme program.

  Nenapodobňujeme národné média – netreba nás porovnávať. Prvoplánový bulvár prenechávame iným. My sami sme si vybrali, že chceme byť iní – dôvernejší.

 • Väčšina televíznych divákov sa síce zaujíma o spravodajstvo z celého sveta a udalosti z celosvetových centier, ale čoraz viac reagujú na problémy lokálneho charakteruzo svojho najbližšieho okolia. Práve v tomto smere zohráva dôležitú úlohu regionálna televízia.
  Svojim vysielaním sa orientujeme na špecifické oblasti, typické pre obyvateľov hlavného mesta, komunálnu politiku, dopravu, výstavbu, životné prostredie, kultúru, umenie a voľnočasové aktivity.

 •  Pomáhame meniť svet k lepšiemu –  a to začína na miestnej úrovni. Pomáhame budovať demokraciu.

  Lokálne vysielanie pôsobí aj ako významný prostriedok, ktorý umožňuje občanom, aby sa aj oni podieľali na rozhodovaní o miestnych záležitostiach. Kto má rad svoje mesto, zaujíma sa aj o veci verejné a to prispieva ku demokracii.
 • Slúžime verejnosti
  U nás, zo zákona, štát ani samospráva nemôže dostať licenciu pre televízne vysielanie. RTVS verejnoprávna inštitúcia. Regionálna televízia nemá garantované financovanie z verejných zdrojov, hoci poskytuje tú istú službu. Na rozdiel od iných krajín, kde ide časť koncesionárskych poplatkov regionálnemu vysielaniu, my takúto vymoženosť nemáme.
  Regionálne televízie zachytávajú všetky oblasti spoločenského života, pokrývajú záujmy a potreby obyvateľov na území, pre ktoré vysielajú.

  Celoplošná televízia nedokáže takú službu poskytnúť

  Celoplošná TV musí selektovať, aby bola informácia zaujímavá pre celé publikum. Správy miestneho charakteru  budú mať málo divákov.
  A čo sa týka komerčnej televízie, tá potrebuje najmä zabávať.

  Komunitné médium prežije. Nevieme si predstaviť stav, že by človek sa mal prestať zaujímať o svoje okolie. Človek si pozrie zahraničné správy – vojny, terorizmus, katastrofy, pozrie si národné správy – vysoká politika, kauzy a rýchlo-kvasené celebrity. Cíti sa bezmocný, lebo na veci nemá vplyv. Ale informácie z regionálneho média sú mu užitočné, s tým môže niečo urobiť, lebo meniť svet k lepšiemu sa začína na miestnej úrovni.

  Lokálna a regionálna televízia je médium, ktoré si už dávno našlo svoje miesto na televíznom trhu. Predpokladá sa, že vzhľadom na zahraničné i domáce skúsenosti bude význam týchto médií iba narastať.

Vyváženosť informácií a pluralita názorov je povinnosťou zo zákona pre každú televíziu s licenciou. TV je všeobecne najdôveryhodnejším médiom, ale zvlášť dôveryhodná je práve regionálna televízia.

HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ

TV Bratislava začala vysielať 15.februára 2007 na základe pridelenej licencie pre televízne vysielanie. TV je projektom produkčnej spoločnosti Viva Studio,s.r.o., ktorá má tradíciu už od roku 1994.

 • TV Bratislava je regionálna metropolitná televízia obyvateľov hlavného mesta Bratislavy. Televízia vznikla z iniciatívy primátora a poslancov MsZ Bratislavy (2006). Cieľom bolo:

  • priniesť obyvateľom informácie o činnosti samosprávy okrem tlače a internetu i v audiovizuálnej forme, lebo pre ľudí televízia zaberá väčšinu mediálneho dňa,
  • okrem informovania má slúžiť i ako istý druh nebulvárnej inštitúcie, ako verejnoprávna televízia v lokálnych podmienkach,
  • založiť médium, ktoré je dôveryhodné a nezávislé od politickej moci,
   nájsť subjekt, ktorý bude televíziu prevádzkovať profesionálne a finančne efektívne.

  Predtým právnici preskúmali aj možnosť založiť vlastnú televíziu, ale zistili, že televíziu nemôže vlastniť štát alebo obec. Televíznu licenciu môže dostať iba obchodná spoločnosť. ( RTVS a TASR sú osobitný prípad, sú to verejnoprávne inštitúcie založené na základe iného zákona.)
  HM SR deklarovalo, že nebude „cenzurovať“ ani zasahovať do obsahu, dokonca žiadali dodržiavanie zákona a nezávislosť. ( Na to, aby bola TV sledovaná, nemôže mať politickú nálepku.) Kontrolným a regulačným orgánom je Rada pre vysielanie a teda priamo zákon ukladá vysielateľom dodržiavať pluralitu názorov v každom príspevku, objektívnosť a nestrannosť informácií.
  Po prieskume trhu sa Magistrát rozhodol uzavrieť zmluvu so spoločnosťou City TV, s.r.o., v ktorej 100% -tný podiel vlastní Viva Studio, s.r.o.

 • Viva Studio má tradíciu už od roku 1994 ako jeden z prvých podnikov tohto typu. Štúdio malo kompletný technologický reťazec profesionálnych TV zariadení vo formáte Betacam SP, nelineárne strihové pracoviská AVID Média, i ojedinelé filmovacie zariadenia, kamerový žeriav  Jimmi Jib, steadycam a počítačovú grafiku Emily Dubner. Štúdio poskytovalo servis pre STV, zahraničné televízne stanice ČT, Nova, Prima, ARD, filmových producentov, reklamné reklamné agentúry a nezávislých producentov. Celé roky spolupracovalo s komerčnými TV stanicami VTV, TV Markíza, neskôr s TV Joj aj TA3. Spoločnosť je aktívna dodnes.

  Zakladatelia a spoločníci Ing. Mária Urlandová a Ing. Silvester Ernek celú svoju profesionálnu kariéru venovali televízií. V čase prieskumu od HM SR mali pripravený projekt, ktorý čakal vyše 10 rokov na vhodnú príležitosť. Vzhľadom k predmetu podnikania vedeli, čo televízia organizačne a finančne potrebuje.
  Ing. Silvester Ernek ( EF SVŠT) bol pôvodne strihačom v STV, kde strihal sa umelecky hodnotné diela a ovládal profesionálny proces výroby programov.
  Ing. Mária Urlandová vyštudovala dnešnú FEI STU a bezprostredne po jej skončení, už popri podnikaní, ukončila aj NH fakultu VŠE. Je zároveň aj predsedníčka správnej rady Asocácie reigionálnych televízií – RegionTVnet.sk, ktorá združuje regionálne televízie.

 • Od roku 2012 postupne pribudli aj programy mestských častí Nové Mesto, Rača a Petržalka, niekoľko rokov malo svoj program aj Staré Mesto a BSK a začali sme vyrábať program na objednávku aj pre Európsky parlament. Postupne pribudli ďalší operátori a od roku 2015 vysiela aj v DVB-T.

  Text ešte spracujeme a doplníme.

Minulosť

Súčasnosť

Budúcnosť televízie bude závisieť od vôle volených zástupcov mesta, poskytnúť obyvateľom Bratislavy pravidelné a objektívne informácie o meste prostredníctvom televízie.

Budúcnosť závisí aj od miery patriotizmu miestnych podnikov, ktorí namiesto podpory globálnych platforiem, môžu investovať do reklamy v domácej TV Bratislava.

OBCHODNÁ POZÍCIA

Poslaním televízie je aj upútavať pozornosť publika na propagované produkty našich inzerentov. TV Bratislava chce dosiahnuť symbiózu žurnalisticky určeného cieľa a komerčných záujmov. Je to televízia s veľkým priestorom pre akúkoľvek reklamnú ídeu.

Reklama cieli na obyvateľov ekonomicky najvýkonnejššieho mesta v SR.

Regionálna TV je pre ľudí dôveryhodná a má vysokú mienkotvornú funkciu.

Reklama u nás neprekáža – dokonca je považovaná za súčasť programu.

Kanál vhodný pre získanie širokého povedomia o značke a budovanie imidžu.

Televízia ako najefektívnejšia forma reklamy by nemala chýbať v média mixe.