Multiregionálna inzercia


Silná mediálna kombinácia! Rezervujte si niekoľko regionálnych kanálov jednou objednávkou.

RegionTVnet vám ponúka prepracované a kvalitné programové portfólio s informáciami, servisom a zábavou z jednotlivých regiónov siete regionálnych staníc Slovenska.

Naše atraktívne programové prostredie ponúka aj národným zákazníkom optimálnu reklamnú platformu. RegionTVnet vás podporuje pri produkcii imidžových filmov, reklám a PR videí, ako aj pri koncipovaní a realizácii mediálnych kampaní. Na požiadanie vám kompetentný mediálny tím môže ponúknuť všetky služby full-service agentúry. RegionTVnet  je tu pre každého
Silné pokrytie, lojálne publikum a regionálna identita na jednom mieste. Buďte pri tom!

Objednávkou inzercie v regionálnej TV nielen výhodne využijete náš divácky potenciál pre svoju kampaň, ale tiež podporíte slovenské regionálne médiá.

Vaše reklamné oznámenie bude mať najvyššiu pozornosť medzi divákmi

Unikátne formy reklamy sa dajú hravo prispôsobiť miestnej pobočke podniku, či obchodným podmienkam a tak zaručujú vysokú úroveň pozornosti publika. Má vysoký počet opakovaní a to vyhovuje z dôvodu odlišného správania sa televíznych divákov

Cielená reklama bez strát z rozptylu

Reklama v miestnej televízii umožňuje inzerentom osloviť cieľové publikum presne a v požadovanej lokalite. Malí trhoví inzerenti tak môžu eliminovať plytvanie a veľkí národní inzerenti tak môžu osloviť svoje publikum s nadpriemerne vernými divákmi prostredníctvom jedinečnej multi-regionálnej inzercie

Kampaň umožní otestovať pôsobenie reklamného posolstva v malom rozsahu

Dostupnosť reklamy v regionálnej televízií dáva spoločnostiam možnosť začať v malom. Výhodou marketingu je, že regionálne TV sú ako testovacie zariadenia. Otestujte kampaň na malej vzorke skôr, ako aktivujete národnú kampaň.