Nová kultúra opekania v lesoparku

Nová kultúra opekania v lesoparku

Nová kultúra opekania v lesoparku 2000 1500 Maria

Zrážky a chladnejšie počasie zažehnali zvýšené riziko vzniku požiarov a po 50 dňoch, je na základe rozhodnutia hasičov opäť možné v lesoparku opekať, na označených miestach. V Mestských lesoch má opekanie a grilovanie dlhú tradíciu, je to jedna z najobľúbenejších aktivít našich návštevníkov.

Obdobie zvýšeného rizika požiarov, kedy nebolo možné zakladať ohne, využili pracovníci údržby Mestských lesov na komplexnú rekonštrukciu a obnovu desiatich miest na opekanie po celom lesoparku.

Každé ohnisko má tri nízke lavičky na sedenie pri ohni a jeden „A-set“ aj so stolom na jedenie či krájanie a prípravu jedla. Ohniská sú umiestnené pod zemou, pričom okolo je vrstva jemného štrku čo výrazne znižuje riziko prípadného požiaru. Obruba je tvorená esteticky príjemným žulovým kameňom, na ktorý sa dá položiť chlieb popri opekaní.

Opravené ohniská

 • Železná studnička popri Ceste mládeže
 • Kamzík – Americké námestie
 • Medzi Snežienkou a Kamzíkom na ohybe asfaltky pod smrekovcami
 • Pri studničke Pod Dubmi
 • V Kačínskej doline
 • Nad Peknou cestou

Kódex  opekača

 • Oheň zakladajte iba v ohnisku
 • Drevo skladujte minimálne dva metre od ohniska
 • Oheň pred odchodom uhaste vodou a pahrebu rozhrabte
 • Nepúšťajte nahlas hudbu, nerušte zver a ostatných návštevníkov
 • Pri odchode zanechajte piknikové miesto čisté a bezpečné, uistite sa, že po opekaní neostali prázdne fľaše, plechovky a iné odpadky

O Mestských lesoch v Bratislave

Spravujú vyše 3.000 hektárov lesa, vo vlastníctve Hlavného mesta SR. Patria sem obľúbené miesta ako Partizánska lúka, Železná studnička, Kačín, Kamzík či Horáreň Krasňany. Okrem vytvárania vhodných podmienok na rekreáciu obyvateľov sa zameriavajú aj na podporu ochrany prírody, ekovýchovu pre deti a šetrnú formu lesného hospodárstva.