Mediálna podpora

Organizujete podujatie o ktorom by mali ľudia vedieť?
Potrebujete prilákať návštevníkov, predať lístky, alebo si budovať imidž prostredníctvom eventu?

Podporujeme zaujímavé podujatia, ako servis pre našich divákov.
Spolupráca je za výhodných finančných podmienok, alebo za inú protihodnotu.
Výnimočne môže byť protihodnotou aj mediálna podpora TV Bratislava, najmä na sociálnych sieťach.


Prečo je taká dôležitá mediálna podpora v televízií?

Už samotné televízne nasadenie vzbudzuje u diváka rešpekt. Zaradí vás automaticky medzi top značky bez toho, aby si to uvedomoval.

Regionálna televízia je pre ľudí dôveryhodná, má vysokú mienkotvornú funkciu a nadpriemerne verné publikum.

V regionálnej televízií, diváci dokonca aj reklamu prijímajú ako súčasť programu – neprekáža. Kde inde môžete takto vyniknúť?

Inzercia len cez online a sociálne siete nestačí. Široké povedomie, budovanie značky a pozitívny imidž vytvárajú masmédia.

Vo veku internetu ľudia prirodzene vyhľadávajú značky, o ktorých počuli v televízií. TV popularizuje a o jej obsahu sa hovorí i na sociálnej sieti.

Kampane, ktoré používajú televíziu a online zároveň, sú dvakrát účinnejšie ako kampane bez televízie. Voľte efektívnosť.

Formy mediálnej podpory

Reportáž z podujatia

Navštívime vás na podujatí, urobíme s vami a vašimi partnermi rozhovory, ukážeme vás v tom najlepšom svetle. Reportáž po spracovaní, odvysielame 20 krát, v rámci programu. Účtujeme iba nevyhnutné náklady spojené s výrobou videa, distribúcia je zadarmo.
Cena: 400 Eur + DPH

OBJEDNAŤ
kkk

Pozvánka zo štúdia

Organizátori podujatí majú možnosť pozvať divákov na svoje podujatie. Osobne, alebo prostredníctvom populárnej osoby. Do štúdia prineste niečo, čím spestrite interview o zapamätateľné prvky, napr. kostým, rekvizity a fotografie na prestrihy.
Cena: 300 Eur + DPH

OBJEDNAŤ

Reklamný šot

Odvysielame váš reklamný oznam, v ktorom informuje, vyzývate k účasti na vašej akcii / kúpe lístkov. V prípade záujmu vám za príplatok vyrobíme šot alebo jednoduchý oznam vytvorený z grafických podkladov a textu. Balíček je 120 spotov pred podujatím.
Cena za kampaň: 600 Eur + DPH

OBJEDNAŤ

Záznam a livestreaming

Nasnímame podujatie na niekoľko kamier. Naživo to postriháme a potom odvysielame v televízií. Ak stačí online live-streaming na web, nie je problém.

Odvysielanie hotového videa

Odvysielame vaše nekomerčné video, ktoré už máte vyhotovené v TV. Napríklad záznam koncertu, športové alebo charitatívne podujatie.

Ostatné možnosti

Uverejníme banner, PR článok alebo reklamné video,
Zorganizujeme súťaž pre vaše darčeky.
Ďalšie možnosti spoločne vymyslíme.

Možnosti reciprocity za poskytnutý mediálny priestor

  • zverejnenie odkazu na naše video z archívu televízie, napríklad v sekcii „My v médiách“, zdieľanie na sociálnych sieťach, uverejnenie loga televízie v tlačovinách a web stránke organizátora a pod.
  • možnosť udeliť cenu televízie, pozvánka do poroty… , prideliť televízii  status „spoluorganizátora“, riadneho partnera alebo označiť televíziu v názve podujatia a pod.

  Hľadáme možnosti obojstranne výhodnej spolupráce.

  • uvádzanie TVBA ako mediálneho partnera na pozvánkach, tlačovinách, letákoch, veľkoplošnej reklame a v inzercii,
  • logo televízie na vašej web stránke, propagácia na sociálnych sieťach, napr. FB,
  • zverejnenie odkazu na naše video z archívu televízie, napríklad v sekcii „My v médiách“,
  • verejné poďakovanie vyslovené na podujatí, FB, v tlači, PR správe a pod.,
  • umiestnenie roll upu televízie na podujatí, distribúcia letákov počas podujatia, a podobne.
 • Spolupráca prebieha vo forme barterového obchodu – platba nefinančným plnením. Príklad: recipročné poskytnutie inzertného priestoru, vstupenky na podujatie, rôzne služby alebo tovary.
  Vystavené faktúry, ktoré sú v súlade s cenníkom televízie, alebo na dohodnuté sumy, vzájomne  započítame do konca roka. Na tomto princípe spolupracujeme s médiami: tlač, rádia, nosiče vonkajšej reklamy, webové portály a pod.

Podmienky pre korektnú spoluprácu

Ak na vaše PR vynaložíme stovky eur (ľudí zaplatíme, technika a prevádzka nie je zadarmo), tak očakávame poďakovanie.
Aj my potrebujeme PR, nestačí nám len pocit z dobre vykonanej práce.

Vybrali sme si vás na spoluprácu, lebo sa nám váš projekt páčil, dobromyseľne.
Ale sme to my, slobodne vysielanie televízia, s rešpektom voči zákonom, ktorí si vyberajú, aké podujatie podporia.
Neočakávame od vás reciprocitu po finančnej stránke, ale jednoznačne očakávame vďačnosť. A tá sa dá prejaviť napríklad aj  sociálnych sieťach.