Mediálna podpora

Organizujete podujatie o ktorom by mali ľudia vedieť?
Potrebujete prilákať návštevníkov, predať lístky, alebo si budovať imidž prostredníctvom eventu?

Podporujeme zaujímavé podujatia, ako servis pre našich divákov.
Spolupráca je za výhodných finančných podmienok, alebo za inú protihodnotu.
Výnimočne môže byť protihodnotou aj mediálna podpora TV Bratislava, najmä na sociálnych sieťach.

NAŠE SLUŽBY

Reportáž z podujatia

Navštívime vás na podujatí, urobíme s vami a vašimi partnermi rozhovory, ukážeme vás v tom najlepšom svetle. Reportáž po spracovaní, odvysielame 20 krát, v rámci programu. Účtujeme iba nevyhnutné náklady spojené s výrobou videa, distribúcia je zadarmo.

 • Cena: 400 Eur + DPH

Pozvánka zo štúdia

Organizátori podujatí majú možnosť pozvať divákov na svoje podujatie. Osobne, alebo prostredníctvom populárnej osoby. Do štúdia prineste niečo, čím spestrite interview o zapamätateľné prvky, napr. kostým, rekvizity a fotografie na prestrihy.

 • Cena: 300 Eur + DPH

Reklamný šot

Odvysielame váš reklamný oznam, v ktorom informuje, vyzývate k účasti na vašej akcii / kúpe lístkov. V prípade záujmu vám za príplatok vyrobíme šot alebo jednoduchý oznam vytvorený z grafických podkladov a textu. Balíček je 120 spotov pred podujatím.

 • Cena za kampaň: 600 Eur + DPH

Ďalšie možnosti podpory

 • Záznam a livestreaming
  Nasnímame podujatie na niekoľko kamier. Naživo to postriháme a potom odvysielame v televízií.
 • Odvysielanie hotového videa
  Odvysielame vaše nekomerčné video napríklad záznam koncertu, športové alebo charitatívne podujatie.
 • Iné
  Uverejníme banner, PR článok alebo reklamné video, zorganizujeme súťaž pre vaše darčeky. Ďalšie formy spoločne vymyslíme.

Osobitná podpora

Je takmer na dennom poriadku, že nás usporiadatelia podujatí žiadajú o sponzoring – mediálnu podporu z lásky.
Napriek tomu, že sami bojujeme o každý cent, takejto žiadosti často vyhovieme. Ak už na takúto podporu vynaložíme stovky eur – očakávame poďakovanie.
Mnohí  ale zabúdajú, že za darček treba prejaviť vďačnosť.

Sme to my, slobodne vysielajúca televízia, s rešpektom voči zákonom, ktorá si vyberá, ktoré podujatie podporí, ale budeme viacej dbať na pravidlá korektnej spolupráce.
V prípade sponzoringu zo strany televízie očakávame tiež plnenie zo strany organizátora podujatia a to v nefinančnej forme.

Možnosti reciprocity za poskytnutý mediálny priestor

 • Spolupráca prebieha vo forme barterového obchodu – platba nefinančným plnením. Príklad: recipročné poskytnutie inzertného priestoru, vstupenky na podujatie, rôzne služby alebo tovary. Vystavené faktúry, ktoré sú v súlade s cenníkom televízie, alebo na dohodnuté sumy, vzájomne  započítame do konca roka. Na tomto princípe spolupracujeme s médiami: tlač, rádia, nosiče vonkajšej reklamy, webové portály a pod.
  • uvádzanie TVBA ako mediálneho partnera na pozvánkach, tlačovinách, letákoch, veľkoplošnej reklame a v inzercii,
  • logo televízie na vašej web stránke, propagácia na sociálnych sieťach, napr. FB,
  • zverejnenie odkazu na naše video z archívu televízie, napríklad v sekcii „My v médiách“,
  • verejné poďakovanie vyslovené na podujatí, FB, v tlači, PR správe a pod.,
  • umiestnenie roll upu televízie na podujatí, distribúcia letákov počas podujatia, a podobne.
  • niekoľko fanúšikov na FB stránke TV Bratislava
  • stať sa odberateľom YT kanála TV Bratislava
  • zdieľanie videa na svojej FB stránke aj s poďakovaním televízií
  • zverejnenie odkazu na naše video, alebo uverejnenie videa na svojej stránke
  • uverejnenie loga televízie v tlačovinách a web stránke organizátora a pod.

 • Ak počas podujatia bude moderujúca osoba ďakovať sponzorom za podporu, je potrebné sa poďakovať aj televízií – pretože je tiež sponzorom.

Na záver spolupráce je potrebné zaslať stručný report aktivít, ktoré ste vykonali v prospech TV Bratislava. Iba v takom prípade môžeme mať dobrý pocit – že sa spolupráca vydarila.


Prečo je taká dôležitá mediálna podpora v televízií?

 1. Už samotné TV nasadenie vzbudzuje u diváka rešpekt. Podvedome vás to zaradí automaticky medzi top značky.
 2. Regionálna televízia je pre ľudí dôveryhodná, má vysokú mienkotvornú funkciu a nadpriemerne verné publikum.
 3. V regionálnej televízií, diváci dokonca aj reklamu prijímajú ako súčasť programu – neprekáža. Kde inde to nájdete?
 4. Inzercia iba cez online a sociálne siete nestačí. Široké povedomie, budovanie značky a pozitívny imidž vytvárajú masmédia.
 5. Vo veku internetu ľudia prirodzene vyhľadávajú značky, o ktorých počuli v televízií. TV popularizuje a o jej obsahu sa hovorí i na sociálnej sieti.
 6. Kampane, ktoré používajú televíziu a online zároveň, sú dvakrát účinnejšie ako kampane bez televízie. Voľte efektívnosť.


Vaše benefity zo spolupráce

 • Pozornosť cca 100 000 divákov, ktorí pravidelne sledujú TV Bratislava.
 • Zobrazenia na web stránke a YT kanáli TV Bratislava, ktorý má 8 400 odberateľov.
 • Spontánne zdieľanie na sociálnych sieťach, od svojich priateľov – ak sa pochválite, že ste boli v televízií.

Máte záujem o mediálnu podporu vášho podujatia?

Včas nám pošlite informáciu o pripravovanom podujatí.
Požiadajte o ponuku na propagáciu podujatia, alebo sami navrhnite formu.