Nastúpte prosím

Informácie o MHD, aktuálnych zmenách v cestovných poriadkoch a cestovaní v Bratislave.
Redakčne pripravuje Patrik Murcina