Navštívili sme

Najzaujímavejšie osobnosti, ktorých život a práca sú späté s našim mestom.
Cez ich zážitky a výpovede sa dozvieme viac.