Petržalka TV

Petržalských13

Aktuálne informácie z Petržalky – správy, reportáže a rozhovory v pravidelnom magazíne.
Reláciu redakčne pripravuje a moderuje Cyril Žolnír.
Premiéra: streda 17:30 hod.

Petržalské spektrum

Diskusný formát.
Ako riešia zástupcovia samosprávy svoje úlohy a vaše starosti?
Pýtame sa za vás, tak neváhajte a posielajte podnety.

Petržalské ulice

Poznáte osobnosti, podľa ktorých sú ulice pomenované?
Petržalka má vyše 100 rokov od svojho pripojenia k Bratislave a zároveň k Československu.
Seriál spracovala redaktorka Elena Seeber.

Impresie z Petržalky