Petržalské ulice

Poznáte osobnosti, podľa ktorých sú ulice pomenované?
Petržalka má vyše 100 rokov od svojho pripojenia k Bratislave a zároveň k Československu.
Seriál spracovala redaktorka Elena Seeber.