Petržalské spektrum

Ako riešia zástupcovia samosprávy svoje úlohy a vaše starosti?
Pýtame sa za vás, tak neváhajte a posielajte podnety.