Politická propagácia

Regionálne televízie ponúkajú vysoký realizmus, a tým aj pravosť. To vytvára dôveryhodné reklamné oznámenie, ktoré umožní dosiahnuť zacielenie na obyvateľov.

Komunálne voľby 2022

Voľbám sa venujeme v rámci bežnej publicistiky – objektívne, nestranne, zo zachovaním plurality názorov.
Ako vysielateľ s licenciou, prevádzkujeme lineárne vysielanie – ponuku programov pripravujeme redakčne.
Vysielateľom kontroluje obsah Rada pre vysielanie, ale aj vďaka tomu máme u obyvateľov najvyššiu dôveryhodnosť spomedzi všetkých mediálnych typov.

Prečo je taká dôležitá mediálna podpora v televízií?

Už samotné televízne nasadenie vzbudzuje u diváka rešpekt. Zaradí vás automaticky medzi top značky bez toho, aby si to uvedomoval.

Regionálna televízia je pre ľudí dôveryhodná, má vysokú mienkotvornú funkciu a nadpriemerne verné publikum.

V regionálnej televízií, diváci prijímajú dokonca aj reklamu ako súčasť programu – neprekáža. Kde inde môžete takto vyniknúť?

Inzercia iba cez online a sociálne siete nestačí. Široké povedomie, budovanie značky a pozitívny imidž vytvárajú masmédia.

Vo veku internetu ľudia prirodzene vyhľadávajú značky, o ktorých počuli v televízií. TV popularizuje a o jej obsahu sa hovorí i na sociálnej sieti.

Kampane, ktoré používajú televíziu a online zároveň, sú dvakrát účinnejšie ako kampane bez televízie. Voľte efektívnosť.


Možnosti spolupráce s TV Bratislava

Mediálny tréning

Príprava na mediálne pôsobenie osôb, ktorí potrebujú dosiahnuť pozitívny vplyv na verejnosť. S nami sa školili aj niektorí najznámejší na politickej a štátnej scéne. A úspešne, ale kvôli zachovaniu diskrétnosti sme nežiadali právo na komerčné zverejnenie referencií.
Ľudia vás chcú vás vidieť ako reagujete na súpera. Ak vám položí novinár zákerné otázky, potrebujete sa z nepríjemnej situácie vykrútiť.
Ako toho povedať veľa – za krátky čas? Čas prejavu je limitovaný.
To všetko sa dá natrénovať s našimi lektormi.

ZOBRAZIŤ VIAC

Odvysielanie videošotu

Reklamný šot je klasická forma TV reklamy. Je krátky, akčný a vizuálne úderný. Má obvykle 3 fázy – najskôr strhneme pozornosť ostrým predelom, farebným efektom alebo rýchlym pohybom, potom poskytne emotívne zabalenú informáciu a nakoniec poskytneme údaje o správnej voľbe.
Základná dĺžka spotu je v 30 sekúnd. V rámci kampane ho môžeme odvysielať maximálne 60 krát, 30 minút na každého kandidáta. Ak je šot kratší, počet odvysielaní môže byť násobok. Šot môžete dodať hotový, alebo vám ho vyrobíme.

ZOBRAZIŤ VIAC

Výroba videa

Efektívne a rutinne vyrobíme video každého žánru, napríklad:

1.) Portrét o osobnosti, malý filmový medailón o vašej práci a životných postojoch, natívne redakčné spracovanie.
2.) Predvolebné šoty, pre televízne vysielanie aj pre online. 3.) Reportáž z podujatia. Prídeme, sme všade kde sa niečo deje. Ukážete svoju prácu z terénu. 4.) Livestreaming a záznam z podujatia. Na niekoľko kamier + strihová réžia. Odvysielame na Youtube a záznam vám ostane pre ďalšie spracovanie.

ZOBRAZIŤ VIAC

Diskusné relácie

Predvolebné TV diskusie sú všeobecne najsledovanejšie a často aj rozhodujúce. (Ak si pamätáte neúspešnú Magdu Vašaryovú a úspešného Ivana Gašparoviča pred prezidentskými voľbami.)
Pôsobia na emócie: človek pozná ako vyzerá kandidát aj ako pôsobí kandidát medzi súpermi.

Na rozdiel od online médií, dávame každému rovnaký priestor a rovnaké podmienky – je to povinnosť zo zákona.
O diskutujúcich v televízií sa veľa hovorí a príspevok ľudia zdieľajú na sociálnych sieťach.

VIAC INFORMÁCIÍ

Podporou lokálneho médiá, podporíte vlastnú krajinu, namiesto globálnych programatických sietí. Nám to umožní rozšíriť programovú ponuku a dane odvedieme na Slovensku.


Synergia televízie a online je obrovská

 • Kampane, ktoré používajú televíziu a online zároveň, sú dvakrát účinnejšie ako kampane bez televízie.
  Prospešný efekt televízie je možné cítiť vo všetkých sprievodných médiach.

  TV je zodpovedná za vedenie nepriamej reakcie prostredníctvom online kanálov.

 • Rozprávanie príbehov je najsilnejšou metódou ľudskej komunikácie. Televízne kampane dokážu vytvoriť príbeh, ktorý potom bude rezonovať,  aj v statických médiách.

  Ľudia vedú životy viacerých médií. Neočakávame, že televízia bude jediným médiom, ktoré používate. Ale všetky dôkazy hovoria, že uvedenie televízie do centra integrovanej kampane prinesie lepšie fungovanie každého ďalšieho média.

  • Vo veku internetu už diváci televízie prirodzene používajú vyhľadávače na vyhľadávanie produktov, o ktorých počuli v televízií.
  • Silné značky, ktoré boli slávne prostredníctvom televízie, sú na internete hľadané viac prirodzeným vyhľadávaním ako sponzorovanými odkazmi.
  • Ľudia vyhľadávajú nielen názvy značiek, ale aj produkty, skladby a hercov, ktoré videli v televízii.
  • Čoraz viac online značiek investuje do televízie. V skutočnosti tri z desiatich najlepších značiek v televízii sú online značky. Vedia prečo to robia.
  • Iné médiá, najmä tlač, online a direct marketing  ponúkajú vynikajúce mechanizmy odozvy na televíznu reklamu. Často sa nazývajú „aktivačné médiá“, pretože aktivujú  povedomie, ktoré vytvorila televízia.


Dobre mienené rady

Na sociálnych sieťach inzeruje každý. Hejtovanie a znevažovanie osobnosti sa bude ešte viac stupňovať. V najbližších voľbách budú rozhodovať tradičné médiá. Ľudia už majú dosť klebetenia na sociálnych sieťach a najmenej im dôverujú. Našťastie, v FB bubline nežijú už všetci.
Prieskumy hovoria, ktoré aktivity vytvárajú „základnú“ úroveň povedomia o značke a rozhovory o značke. Výskum odhalil faktory, ktoré vytvárajú ústne podanie. Sú to podľa poradia vplyvu: televízna reklama, ktorá vytvára polovicu (51%), PR / udalosti / novinky (19%), online vyhľadávanie.