Politická propagácia

Regionálne televízie ponúkajú vysoký realizmus, a tým aj pravosť. To vytvára dôveryhodné reklamné oznámenie, ktoré umožní dosiahnuť zacielenie na obyvateľov.

Na sociálnych sieťach inzeruje každý. Hejtovanie a znevažovanie osobnosti sa bude ešte viac stupňovať. Ľudia už majú dosť klebetenia na sociálnych sieťach a najmenej im dôverujú. V najbližších voľbách budú rozhodovať tradičné médiá.
Využite silu a dôveryhodnosť TV média za ceny, ktoré zaručene potešia.

Prečo regionálna TV?

 1. Regionálna TV pestuje lokálnu a regionálnu identitu. Je blízko k ľuďom, rovno za dverami.
 2. Nezávislé regionálne média významne prispievajú k demokratizácii spoločnosti.
 3. Regionálna TV aktivizuje občanov mesta k záujmu a účasti na správe verejných vecí.
 4. Regionálna TV má u divákov uznanie a veľké sympatie za svoju verejnoprospešnú činnosť.

Keď namiesto podpory globálnych sociálnych sietí podporíte lokálne médium – podporíte tým vlastný lokálny podnik a teda svoju krajinu. Dane odvedieme na Slovensku a umožní nám to rozšíriť programovú ponuku, aby sme mohli poskytovať službu verejnosti aj naďalej.


NAŠE SLUŽBY

Reklamný šot je klasická forma TV reklamy. Základná dĺžka spotu je v 30 sekúnd, ale nie je podmienkou.

Niekedy je forma spotu málo, keď je potrebné povedať viac. Vyrobiť také video môže byť ešte jednoduchšie ako vyrobiť krátky spot.

Politickou propagáciou môže byť aj iná forma videopríspevku , napr. videovizitka, prehlásenie, reportáž, interview, FAQ. Dôležitý a účelný je obsah.

Jednotná cena pre každého

 • Spot : 600 Eur / 30 minút
 • Propagačné video : 450 Eur / 30 minút
 • ceny sú uvedené bez DPH
 • Je možné si objednať viacej 30 minútových balíčkov.

Frekvencia vysielania
Podľa dĺžky šotu, napríklad 30 sekundový – 60 krát, 60 sekundový – 30 krát. Mediaplán vyhotovíme 14 dní vopred.

Video : potrebné dodať vo formáte MPEG4.

Termín vysielania : od 8.10. do 26.10.2022.

Tabuľka nižšie ukazuje, koľko odvysielaní, pri určitej dĺžke spotu, môžeme poskytnúť – pri objednanom objeme reklamného času.

Volebný propagačný spot môže byť aj jednoduchý – informačný ako „videovizitka“, ktorá iste nebude náročná na výrobu. Je to účelné, najmä ak je kandidát menej známy verejnosti, resp. potrebuje sa pripomenúť. Spot je možné rýchlo vyrobiť aj v našom štúdiu za zelenou kľúčovacou plochou. Stačí si pripraviť krátku reč a priniesť niekoľko ilustračných fotografií.

 • Cena bude stanovená dohodou, podľa náročnosti produkcie.

Informácie o TV Bratislava

Regionálna televízia TV Bratislava je obsahovo zameraná na život v hlavnom meste. Podľa prieskumu sledovanosti od Median.Sk 2021 – tí, ktorí sledujú TV Bratislava, najčastejšie deklarujú, že sledujú televíziu najmä z dôvodu aktuálnych správ z najbližšieho okolia – takmer dve tretiny z nich. Približne tretina sleduje televíziu z dôvodu diskusných programov, ktoré sa zaoberajú aktuálnymi témami hlavného mesta alebo z dôvodu reportáží z podujatí. Takmer 20 % z divákov televízie deklaruje, že televíziu sledujú z dôvodu informovanosti o práci primátora, starostov, poslancov a ďalších úradníkov.

 • TV Bratislava je 5. nasledovanejšou stanicou, hneď za národnými kanálmi, má cca 100 000 divákov.
 • TV Bratislava sledujú obyvatelia najmä 35 +, ktorí prežili väčšinu života v Bratislave.
 • Pri otázke prípadnej nedôvery voči médiu je na 1. mieste – pred všetkými národnými kanálmi.
 • Získate aj zobrazenia na web stránke a YT kanáli TV Bratislava, ktorý má 8 400 odberateľov.

Prečo je taká dôležitá mediálna podpora v televízií?

 1. Už samotné televízne nasadenie vzbudzuje u diváka rešpekt. Zaradí vás automaticky medzi top značky.
 2. Regionálna televízia je pre ľudí dôveryhodná, má vysokú mienkotvornú funkciu a nadpriemerne verné publikum.
 3. V regionálnej televízií, diváci prijímajú dokonca aj reklamu ako súčasť programu – neprekáža. Kde inde môžete takto vyniknúť?
 4. Inzercia iba cez online a sociálne siete nestačí. Široké povedomie, budovanie značky a pozitívny imidž vytvárajú masmédia. Vedia to už aj najväčšie online značky a preto inzerujú v televízií.
 5. Vo veku internetu ľudia prirodzene vyhľadávajú značky, o ktorých počuli v televízií. TV popularizuje a o jej obsahu sa hovorí.
 6. Kampane, ktoré používajú TV a online zároveň, sú dvakrát účinnejšie ako kampane bez televízie.

Máte záujem o spoluprácu?

Prekonzultujte s nami možnosti politickej propagácie a dajte si vypracovať nezáväznú cenovú ponuku.

Voľbám sa venujeme  v rámci bežnej publicistiky – objektívne, nestranne a zo zachovaním plurality názorov a komerčne. Ako vysielateľ s licenciou prevádzkujeme lineárne vysielanie, tak ponuku programov pripravujeme redakčne. Rada pre vysielanie nám kontroluje obsah, ale aj vďaka tomu máme u obyvateľov najvyššiu dôveryhodnosť spomedzi všetkých mediálnych typov.

Predvolebné TV diskusie sú všeobecne najsledovanejšie a často aj rozhodujúce. Pôsobia na emócie: človek pozná ako vyzerá kandidát aj ako pôsobí kandidát medzi súpermi. Na rozdiel od online médií, dávame každému rovnaký priestor a rovnaké podmienky – je to povinnosť zo zákona. O diskutujúcich v televízií sa veľa hovorí a príspevok ľudia zdieľajú na sociálnych sieťach. Pozrite si aj videá z komunálnych volieb 2018.

Diskusie plánujeme vyrábať, ako obvykle, so všetkými kandidátmi – všetkých mestských častí, plus veľká verejná diskusia kandidátov na primátora.

 • Za účasť v diskusnom programe sa neplatí.

Príprava na mediálne pôsobenie osôb, ktorí potrebujú dosiahnuť pozitívny vplyv na verejnosť. S nami sa školili aj niektorí najznámejší na politickej a štátnej scéne. A úspešne, ale kvôli zachovaniu diskrétnosti sme nežiadali právo na komerčné zverejnenie referencií.
Ľudia vás chcú vás vidieť ako reagujete na súpera. Ak vám položí novinár zákerné otázky, potrebujete sa z nepríjemnej situácie vykrútiť.
Ako toho povedať veľa – za krátky čas? Čas prejavu je limitovaný. To všetko sa dá natrénovať s našimi lektormi, VŠ pedagógmi: doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD. a PhDr. Jozef Bohunický. Prečítajte si viac o mediálnom tréningu, tiež pozrite na túto cenovú cenovú ponuku.

 • Cenová ponuka sa prispôsobí na požiadanie podľa konkrétnych potrieb uchádzača.