Public relations

Pre pre informovanie verejnosti, budovanie pozitívneho imidžu, demonštráciu postojov alebo zmenu myslenia.

Public relations je nepriame propagačné pôsobenie charakterizované tým, že pasívnemu subjektu sa predkladajú informácie, na ktorých podklade si sám vytvára kladný názor na podnik, jeho činnosť.

Cieľom komunikácie je udržanie si priazne – pozitívny imidž, demonštrácia postojov, zmena správania sa ľudí, komunikácia hodnôt podniku, ale aj vysvetľovanie problémov, tzv. krízová komunikácia.

NAŠE SLUŽBY

Natívne PR v televízií znamená publicistické spracovanie – podobné ostatnému obsahu. Príspevky budú informatívne – bez reklamných prvkov ako napríklad výzva k nákupu alebo logo v pozadí. V televízií je skrytá reklama zakázaná, ale vďaka tomu sa teší najvyššej dôvere u obyvateľstva. Výhodou je čistý dojem a ovplyvňovanie verejnej mienky prirodzeným spôsobom.

Reportáž

Je televíziou vytvorený PR príbeh. Prídeme za vami do podniku, navštívime vás na akcii, urobíme s vami a vašimi partnermi rozhovory, ukážeme vás v tom najlepšom svetle. Spracovaním je ako bežná reportáž, ale my spropagujeme vašu značku.
Príklady pre spracovanie reportáže:

  • otvorenie novej pobočky v Bratislave ( obchodné reťazce, rôzne prevádzky) – informácia pre verejnosť.
  • podujatie “ a la smotánka“, napr. výročie, kultúra, šport, charitatívna akcia – ktorú sponzorujete
  • vyhlásenie výsledkov súťaže, ktorú organizujete v rámci spoločenskej zodpovednosti.
  • Cena: 600 Eur + DPH / dĺžka príspevku – do 5 minút / počet opakovaní vo vysielaní – 20 krát

Rozhovor v štúdiu

V moderovanom rozhovore môžete informovať o svojom pripravovanom podujatí a službách. Môžete sa predstaviť a povedať váš zaujímavý osobný príbeh. Rozhovor môže byť aj na spôsob poradenstva pri voľbe správneho riešenia.

 

  • Cena: 500 Eur + DPH / dĺžka – 12 minút / počet opakovaní vo vysielaní – 20 krát

TV diskusia

Moderovaná diskusia zainteresovaných odborníkov na zvolenú spoločenskú tému. Jedným z odborníkov (zainteresovanej strany) môžete byť i vy a budete mať príležitosť vyjadriť svoj názor.Všeobecne diskusia musí byť vyvážená, nesmie propagovať jednostranný názor, zavádzať diváka. Ak ste zástancom jedného názoru, musí odznieť aj druhý názor.Ale diskusia môže byť aj konštruktívna.

Konštruktívnou formou diskusie môže byť hľadanie riešenia na istý spoločenský jav ( napríklad diskriminácia istej skupiny).
V takom prípade môžu byť prizvaní diskutujúci hľadať riešenie bez toho, aby si vzájomne protirečili. Tému a hostí môžete prediskutovať s našimi moderátormi.
Otázky / okruhy môžu byť zostavené dopredu, tak aby ste sa na to vedeli pripraviť.

 

  • Cena: 900 Eur + DPH / dĺžka príspevku – 26 minút / počet odvysielaní – 20 krát

AFP - program financovaný inzerentom

Objednať si môžete aj celú reláciu – dokonca seriál. Program bude na tému navrhnutú inzerentom. Môže propagovať spoločensky prospešné chovanie (napr. ekológia, zdravý životný štýl) s ktorým sa inzerent stotožňuje.
Príklady: právne poradenstvo, životný štýl, napr. varenie, bývanie (správa budov)

Reláciu môžeme vyrábať v koprodukcii s vašou PR agentúrou (komunikačným oddelením). To vám umožní mať kontrolu nad obsahom.
Za cenu výrobných nákladov získate profesionálny videobsah (ktorý neskôr použijete v online prostredí),  zadarmo vysielací čas, ale ešte vám aj ako bonus ( odmena za vašu odbornú prípravu) pridáme product placement, sponzorský odkaz alebo odvysielame reklamný spot.

  • Cena dohodou, ale pri náročnosti bežnej publicistiky bude cena podobná ako sú vyššie uvedené ceny za príspevok.

Prečo je taká dôležitá mediálna podpora v televízií?

Už samotné TV nasadenie vzbudzuje u diváka rešpekt. V podvedomí vás ľudia zaradia medzi top značky.

Regionálna televízia je pre ľudí dôveryhodná, má vysokú mienkotvornú funkciu a nadpriemerne verné publikum.

V regionálnej televízií, diváci dokonca aj reklamu prijímajú ako súčasť programu – neprekáža.

Vo veku internetu ľudia prirodzene vyhľadávajú značky, o ktorých počuli v televízií. Televízia popularizuje.

Inzercia iba cez sociálne siete nestačí. Široké povedomie, budovanie značky a pozitívny imidž vytvárajú masmédia.

Kampane, ktoré používajú televíziu a online zároveň, sú dvakrát účinnejšie ako kampane bez televízie.

Zaplatíte iba produkciu profesionálneho videa, ale zároveň získate

Pozornosť cca 100 000 divákov, ktorí pravidelne sledujú TV Bratislava.

Zobrazenia na web stránke a YT kanáli TV Bratislava, ktorý má 8 400 odberateľov.

Spontánne zdieľanie na sociálnych sieťach, od svojich priateľov - ak sa pochválite, že ste boli v televízií.

Máte záujem o PR príspevok?

Pošlite nám informáciu o podujatí, či téme príspevku. Ak ide o reportáž – dátum a miesto podujatia. Potrebný je dopyt na platený príspevok, pretože bez toho to budeme považovať za bežnú tlačovú správu. Obratom vám potvrdíme, či máme voľné kapacity a cenu. Ak to odsúhlasíte, už sa nemusíte starať. Ozve sa vám niekto z redakcie, potvrdí svoju účasť, prípadne bude mať otázky na respondentov, vypýta si ilustračné fotografie a pod.

Ďalšie komunikačné formy