Public relations

PUBLIC RELATIONS - pre informovanie verejnosti, budovanie pozitívneho imidžu, demonštráciu postojov alebo zmenu myslenia.

Public relations je nepriame propagačné pôsobenie charakterizované tým, že pasívnemu subjektu sa predkladajú informácie, na ktorých podklade si sám vytvára kladný názor na podnik, jeho činnosť.

Cieľom komunikácie je udržanie si priazne – pozitívny imidž, demonštrácia postojov, zmena správania sa ľudí, komunikácia hodnôt podniku, ale aj vysvetľovanie problémov, tzv. krízová komunikácia.

Prečo je taká dôležitá mediálna podpora v televízií?

  • Už samotné televízne nasadenie vzbudzuje u diváka rešpekt. Zaradí vás automaticky medzi top značky bez toho, aby si to uvedomoval.
  • Regionálna televízia je pre ľudí dôveryhodná, má vysokú mienkotvornú funkciu a nadpriemerne verné publikum.
  • V regionálnej televízií, diváci dokonca aj reklamu prijímajú ako súčasť programu – neprekáža. Kde inde môžete takto vyniknúť?
  • Inzercia len cez online a sociálne siete nestačí. Široké povedomie, budovanie značky a pozitívny imidž vytvárajú masmédia.
  • Vo veku internetu ľudia prirodzene vyhľadávajú značky, o ktorých počuli v televízií. TV popularizuje a o jej obsahu sa hovorí i na sociálnej sieti.
  • Kampane, ktoré používajú televíziu a online zároveň, sú dvakrát účinnejšie ako kampane bez televízie. Voľte efektívnosť.

NAŠE SLUŽBY – PUBLIC RELATIONS

Natívne PR v televízií znamená publicistické spracovanie – podobné ostatnému obsahu. Spolupráca s TV  bude vo forme objednávky príspevku, spracovaného vysielateľom, ktorý bude odvysielaný v obvyklom čase. Výhodou je čistý dojem a ovplyvňovanie verejnej mienky prirodzeným spôsobom.

Reportáž

Je televíziou vytvorený PR príbeh. Prídeme za vami do podniku, navštívime vás na akcii, urobíme s vami a vašimi partnermi rozhovory, ukážeme vás v tom najlepšom svetle. Spracovaním je ako bežná reportáž, ale my spropagujeme vašu značku.

Cena: 600 Eur + DPH
dĺžka – do 5 minút, počet opakovaní vo vysielaní – 20 krát

Rozhovor v štúdiu

V moderovanom rozhovore môžete informovať o svojom pripravovanom podujatí a službách. Môžete sa predstaviť a povedať váš zaujímavý osobný príbeh. Rozhovor môže byť aj na spôsob poradenstva pri voľbe správneho riešenia.

Cena: 500 Eur + DPH
dĺžka – 12 minút, počet opakovaní vo vysielaní – 20 krát

Televízna diskusia

Moderovaná diskusia zainteresovaných odborníkov na zvolenú spoločenskú tému. Jedným z odborníkov (zainteresovanej strany) môžete byť i vy a budete mať príležitosť vyjadriť svoj názor.
Diskusia môže byť aj konštruktívna.

Cena: 900 Eur + DPH
dĺžka príspevku – 26 minút, počet odvysielaní – 20 krát

AFP – program financovaný inzerentom

Objednať si môžete aj celú reláciu – dokonca seriál. Program bude na tému navrhnutú inzerentom. Môže propagovať spoločensky prospešné chovanie (napr. ekológia, zdravý životný štýl) s ktorým sa inzerent stotožňuje.
Reklamnou reciprocitou bude odvysielanie reklamy pred a po programe, product placement alebo sponzorský odkaz.

Zaplatíte iba produkciu profesionálneho videa, ale zároveň získate

Pozornosť tisícov divákov, ktorí sledujú TV Bratislava.

Imidž významného hráča, pretože TV popularizuje.

Zobrazenia na web stránke a YT kanáli TV Bratislava.

Spontánne zdieľanie na sociálnych sieťach.

Máte záujem o PR príspevok?

Pošlite nám informáciu o podujatí, či téme príspevku. Ak ide o reportáž – dátum a miesto podujatia. Potrebný je dopyt na platený príspevok, pretože bez toho to budeme považovať za bežnú tlačovú správu.
Obratom vám potvrdíme, či máme voľné kapacity a cenu. Ak to odsúhlasíte, už sa nemusíte starať. Ozve sa vám niekto z redakcie, potvrdí svoju účasť, prípadne bude mať otázky na respondentov, vypýta si ilustračné fotografie a pod.

Ďalšie komunikačné formy