Reklamný spot

Reklamný spot je klasická forma reklamy, krátky, akčný a vizuálne úderný. Výhodou je plná koncentrácia na reklamné posolstvo.

Má obvykle 3 fázy – najskôr strhne pozornosť ostrým predelom, farebným efektom alebo rýchlym pohybom, potom poskytne emotívne zabalenú informáciu a nakoniec poskytne údaje o možnosti získania produktu.

TV reklama je pre každého, malý i veľký podnik a funguje vo všetkých kategóriach: rýchlo-obrátkový tovar, maloobchod i finančné služby. Má široké využitie pri budovaní značky, ponuke tovarov a služieb, pre informačnú alebo politickú kampaň.

Nákup vysielacieho času

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne podľa jeho nárokov a finančných možností. Vážime si malých i veľkých klientov. Každému poskladáme balík služieb tak, aby bol čo najefektívnejší

Reklamný šot

Ak nemáte vlastný spot, s radosťou vám ho podľa vašich predstáv vyrobí naša materská spoločnosť Viva Studio. Produkčná spoločnosť žije videotvorbou nepretržite od roku 1994.

Alebo, pre začiatok môžete použiť nenáročný informačný formát reklamy, ktorý spracujeme s vašich kvalitných obrázkov, videa a textu. Postriháme a doplníme profesionálny voice over.
V takom prípade očakávame produkčnú súčinnosť pri príprave materiálov na spracovanie spotu.

Mediaplán

Médiaplán vám navrhneme podľa toho, či ide o časovo ohraničenú akciu, sezónne produkty (intenzívna kampaň) alebo klasické budovanie značky, produkty nižšieho záujmu (pomalšia kampaň).

Máte záujem o vysielanie spotov?

Alebo inú formu propagácie? Prekonzultujeme s vami vaše možnosti a vypracujeme nezáväznú cenovú kalkuláciu.
Kontaktujte nás a opýtajte sa.

Ďalšie komunikačné formy