Slovensko v hlavnom meste

Bratislava – ako každé hlavné mesto je multikultúrna, a to nielen národnosťami, ale aj osobnosťami z rôznych regiónov a miest Slovenska.
Veď už kto je „čistý Prešpurák“? Slovo majú vždy, keď je príležitosť.
Tento seriál rozhovorov je nielen o tom, ako sa im žije v hlavnom meste, ale najmä o tom, aký je ich rodný kraj, ktorý si celé roky v srdiečku nosia.