Sponzoring & Product placement

SPONZORING

Je oveľa jednoduchšie a lacnejšie uchovať si existujúcich zákazníkov ako si nájsť nových. Preto je naozaj dôležité pripomenúť vašim existujúcim zákazníkom, prečo milujú vašu značku.

Sponzoring je priame alebo nepriame financovanie programov s cieľom propagovať názov alebo obchodné meno, ochrannú známku, dobrú povesť, tovary alebo aktivity poskytovateľa sponzoringu.

Sponzor kombinuje svoju dôveryhodnosť s našim programom, nad ktorým prevezme záštitu. Odmenou je sponzorský odkaz s logom sponzora.

Spozoring

Sponzoring sa realizuje  krátkym 5-15 sekundovým odkazom na začiatku a na konci programu vo forme „Tento program vám prináša …“  Stačí ak nám dodáte logo a o ostatné sa postaráme.

Relácie na sponzoring:

 • Navštívili sme – predstavujeme zaujímavé osobnosti.
 • City Ladykrása pre dámy nielen z mesta.
 • Korzoprogram reportáži so spoločenských a kultúrnych podujatí.
 • Ďalšie podľa dohody a aktuálnej ponuky.

PRODUCT PLACEMENT

Televízna kampaň je schopná prinútiť zákazníka, aby sa cítil hrdý na svoju „značku“ a udržať v nich pocit priazne a hrejivosti, pokiaľ ide o ich výber značky.

Umiestňovanie produktov ( v skratke PP)  je zámerné umiestnenie značkového výrobku do audiovizuálneho diela za účelom jeho propagácie.

PP je taký starý ako pohyblivé obrázky, používal sa vždy, veď to poznáme z každého amerického filmu.

Product placement

PP má veľa možností. O existencii umiestnenia produktov je TV vysielateľ povinný informovať na konci programu označením „V programe boli použité  prvky PP“.

Product placement sa hodí pre známe, alebo špecifické značky, u ktorých sa dá rýchlo identifikovať, o akú značku ide.

Realizujeme obvykle bartrovým obchodom.

 • nábytok do štúdia, dekoratívne predmety
 • kozmetika, oblečenie pre moderátorky
 • nápoje
 • iné podľa individuálnej ponuky.

PRÍKLAD PRODUCT PLACEMENTU

Benefity, ktoré sponzorig alebo PP prináša

 • Efektívna a cielená komunikácia s divákmi konkrétneho programu vo vysielaní.
 • Povesť mecenáša kultúry, športu a spoločenskej zodpovednosti.
 • Nevtieravá, elegantná propagácia patrónov a nenáročnosť realizácie.
 • Pripomínanie sa divákom, ukazovanie konzumácie produktov, vyvolanie  zvedavosti.
 • Nevtieravá, elegantná propagácia patrónov a nenáročnosť realizácie.

Televízia signalizuje úspech a sponzormi sa stávajú známe značky.

Možnosť, ako sa dostať do televízie po prvýkrát finančne nenáročným spôsobom.


Chcete vyskúšať sponzorig alebo PP?

Informujte sa a nechajte si vypracovať nezáväznú cenovú kalkuláciu, alebo sami navrhnite.

Ďalšie reklamné formáty