Stalo sa

Krátky súhrn udalostí aktuálneho dňa.
Hlavné mesto začalo rekonštruovať parčík na Peknej ceste v mestskej časti Rača. Mestské lesy vyhlásili verejnú obchodnú súťaž na celoročné prevádzkovanie bufetu.