Televízne štúdio na prenájom

Pre správy a oznámenia, nahrávanie diskusií odborníkov alebo natáčanie vašich produktov – v našom ateliéri realizujeme projekty každého druhu.


Technické parametre

  • televízne štúdio (4,7 x 8,4 x 3,1 m)
  • modré kľúčovacie pozadie
  • osvetlenie rôznych farieb
  • 4 štúdiové kamery ProHD
  • čítacie zariadenie
  • zvuková technika: mikrofóny a mikroporty
  • réžia – pracovisko pre strihača a režiséra
  • profesionálny personál pre obsluhu techniky


Kľúčovanie

Súčasťou televízneho štúdia je aj zelená kľúčovacia plocha. Používa na umiestnenie čohokoľvek pred akékoľvek pozadie. Na tento účel sa osoba alebo produkt najprv zaznamená pred dobre osvetleným zeleným pozadím. Pomocou kľúčovania je potom možné za moderátora alebo produkt voľne umiestniť akéhokoľvek pozadie.
Všetci vysielatelia väčšinou vyrábajú svoje spravodajské programy, počasie alebo magazíny pomocou postupu „green box“. Vďaka dobre osvetlenej  zelenej ploche môžeme rýchlo vytvoriť profesionálne video podľa vašich požiadaviek.

Kde by mal byť váš produkt odprezentovaný? Na námestí sv. Marka v Benátkach? Ale radi! A to aj bez cestovných nákladov a času je veľa. Po zaznamenaní produktu ako pozadie použijeme Námestie sv. Marka. Nápady sú neobmedzené.

Nasnímanie diskusnej relácie trvá 1-2 hodiny, takmer v reálnom čase. Objednať si k tomu môžete aj livestream a následnú postprodukciu: titulkovanie, dokrútky, predely, hudba atď.
Objednať si môžete aj odvysielanie videa v TV Bratislava.