Telenákup

Horst Fuchs GIF - Horst Fuchs Ws GIFs

Telenákup (teleshopping) je priama ponuka vysielaná verejnosti s cieľom poskytnúť tovar alebo služby za odplatu.

Telenákup vznikol desiatky rokov skôr, ako začali fungovať prvé e-shopy a úspešne s nimi funguje v symbióze. TV vysielatelia majú tento skvelý nástroj k dispozícií pre obchodníkov, za cenovo výhodnejších  a časovo veľkorysejších podmienok – oproti vysielaniu klasickej reklamy.

Teleshopping dokáže predať i to, čo by inak ostalo nepovšimnuté v regáloch kamenných obchodov a katalógoch e-shopov.

NAŠE SLUŽBY

Odvysielanie spotu

Spoty odvysielame v blokoch s označením „telenákup“, obvykle mimo prime time. Vtedy pozerajú televíziu ľudia, ktorí sú doma. Oproti klasickej reklame, sú telenákupné spoty dlhšie, do 15 minút. Telenákup môže mať aj formu telenákupného pásma, viac ako 15 minút.

  • Cena: 60 € / 3 min

Výroba spotov

Naša spoločnosť Viva Studio, s.r.o. spolupracovala s významnými teleshoppingovými spoločnosťami dlhé roky, od 1996. Pripravovali sme pre nich spoty, úpravu i nakrúcanie nových a dabing. Dokonca aj legendárny Horst Fuchs si nechal u nás vyrábať spoty – v ktorých aj sám účinkoval.Za tie roky sme sa o teleshoppingu veľa naučili.

Inzerovali u nás aj tieto známe značky

Chcete to skúsiť s telenákupom?

O telenákupe sme sa veľa naučili od svojich klientov. Vieme ako má vyzerať účinný spot, vieme ho za optimálne ceny vyrobiť.
Odvysielame u nás v regionálnej TV a  na požiadanie vybavíme celú sieť regionálnych kanálov.
V prípade záujmu sprostredkujeme národné TV kanály – opäť za výhodné ceny. Aj s jedným produktom môžete byť úspešní. Prekonzultujte možnosti a vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku.

Ďalšie komunikačné formy