Reklama v TV Bratislava

Televízia je vizuálne reklamné médium, ktoré pôsobí na všetky zmysly diváka. Vďaka obrázkom, textu a zvuku má vaše reklamné posolstvo medzi našimi divákmi vysokú hodnotu. Pohyblivé obrázky rýchlo a emocionálne pripútajú diváka k vašej značke a vašim produktom.

Televízia ako médium má vysokú dôveryhodnosť u divákov, a preto sa aj vaša reklama v TV Bratislava bude dostane na vysokú mieru prijatia. Ako regionálny televízny vysielateľ ponúkame na rozdiel od celoštátnych televíznych vysielateľov vysoký stupeň regionálnej identifikácie.

Televízna reklama je preto dobrým prostriedkom na zvýšenie povedomia a lojality zákazníkov nielen pre veľkých hráčov, ale predovšetkým pre lokálne spoločnosti.

Silné pokrytie, lojálne publikum a regionálna identita na jednom mieste. Buďte pri tom!

OBLASŤ VYSIELANIA

Vysielanie TV Bratislava reprezentujú informácie, služby a zábavu z hlavného mesta.
Najväčšia regionálna televízia má síce technický dosah na celú krajinu, ale obsahovo je určená pre približne 600 000 obyvateľov z Bratislavy a okolia.
Každý môže prijímať TV Bratislava cez káblovku, IPTV všetkých operátorov a bezplatne cez DVB-T anténu na celom distribučnom území. Na našej stránke si môžete kedykoľvek pozrieť náš metropolitný magazín, špeciálne relácie a diskusné formáty. Videá sú umiestnené aj na našom YT kanáli, odkiaľ si príspevky môžete prevziať a umiestniť na vašu webovú stránku.

CIEĽOVÁ SKUPINA

TV Bratislava zasahuje do aktívneho stredu publika. Pri cieľovej skupine 30 až nad 60 rokov sa vaše reklamné posolstvo dostáva k ľuďom s relatívne vysokou zamestnanosťou, vysokým vzdelaním a nadpriemerným čistým príjmom domácnosti. Väčšina našich divákov pochádza z cieľovej skupiny s najvyššou spotrebou a kúpyschopnosťou.

Reklama v TV Bratislava znamená

KÚPYSCHOPNÁ POPULÁCIA

Oslovíte obyvateľov v ekonomicky najvýkonnejšom meste na Slovensku. Zaujmete modernú, otvorenú, mobilnú a kúpyschopnú cieľovú skupinu.

UVEDOMELÁ CIEĽOVÁ SKUPINA

TV Bratislava sa zameriava na populáciu 30 +, ktorá sa zaujíma o život v okolí a verejné dianie. Tá obvykle rozhoduje o nákupoch a duchovných hodnotách.

VYSOKÁ AKCEPTÁCIA OBSAHU

Informácia v regionálnej TV je taká vieryhodná, že ani reklama neprekáža, dokonca je považovaná za súčasť programu. Nájdete inde takú vernosť?

V.I.P. POZÍCIA VO VYSIELANÍ

Vaše reklamné oznámenie bude mať najvyššiu pozornosť medzi divákmi. U nás je program prerušovaný reklamou – nie naopak.

KLASICKÁ OVERENÁ FORMA

Funguje v tradičnom prostredí, na tisíce verných divákov. Kanál je vhodný na získanie širokého povedomia, budovanie značky a komunikáciu s verejnosťou.

EFEKTÍVNA REKLAMA

Je efektívnejšia ako reklama na internete a na sociálnych sieťach – vyšší zásah za nižšiu cenu. TV reklamu si môže dovoliť každý podnik.