Mediálne dáta TV Bratislava

Čím je udalosť pre obyvateľa bližšia, tým je pre neho zaujímavejšia. Regionálna televízia plní jedinečnú, nezastupiteľnú úlohu – informovať o dianí v najbližšom okolí. Osobný vzťah a blízkosť k trhu ju robia výnimočnou.

Televízia ako médium má vysokú dôveryhodnosť u divákov, a preto sa aj vaša reklama v TV Bratislava bude dostane na vysokú mieru prijatia. Ako regionálny televízny vysielateľ ponúkame na rozdiel od celoštátnych televíznych vysielateľov vysoký stupeň regionálnej identifikácie.

Televízna reklama je preto dobrým prostriedkom na zvýšenie povedomia a lojality zákazníkov nielen pre veľkých hráčov, ale predovšetkým pre lokálne spoločnosti.

Silné pokrytie, lojálne publikum a regionálna identita na jednom mieste. Buďte pri tom!

Oblasť vysielania

Vysielanie TV Bratislava reprezentujú informácie, služby a zábavu z hlavného mesta.
Najväčšia regionálna televízia má síce technický dosah na celú krajinu, ale obsahovo je určená pre publikum približne 600 000 obyvateľov z Bratislavy a okolia.

Každý môže prijímať TV Bratislava cez káblovku, IPTV všetkých operátorov a bezplatne cez DVB-T anténu na celom distribučnom území. Na našej stránke si môžete kedykoľvek pozrieť náš metropolitný magazín, špeciálne relácie a diskusné formáty. Videá sú umiestnené aj na našom YT kanáli, odkiaľ si príspevky môžete prevziať a umiestniť na vašu webovú stránku.

Cieľová skupina

TV Bratislava zasahuje do aktívneho stredu publika. Pri cieľovej skupine 30 až nad 60 rokov sa vaše reklamné posolstvo dostáva k ľuďom s relatívne vysokou zamestnanosťou, vysokým vzdelaním a nadpriemerným čistým príjmom domácnosti. Väčšina našich divákov pochádza z cieľovej skupiny s najvyššou spotrebou a kúpyschopnosťou.

ZISTENIA Z PRIESKUMU

Sledovanosť: TV Bratislava je na 5. mieste – po národných kanáloch
  • Obyvatelia hl. mesta deklarujú, že v súčasnej dobe sledujú najčastejšie TV Markíza, ďalej Jednotku, TV JOJ a TA3. Spomedzi lokálnych regionálnych staníc uvádzajú obyvatelia Bratislavy najčastejšie sledovanie TV Bratislava.
TV Bratislava má približne 100 000 divákov
  • Viac ako 40 % z tých, ktorí deklarujú znalosť TV Bratislava, zároveň deklarujú, že aj sledujú TV Bratislava. Aspoň raz týždenne sleduje TV Bratislava 16 % z tých, ktorí uviedli znalosť televízie.
TV Bratislava sledujú najmä kvôli užitočným informáciám.
  • Tí, ktorí sledujú TV Bratislava, najčastejšie deklarujú, že sledujú televíziu najmä z dôvodu aktuálnych správ z najbližšieho okolia takmer dve tretiny z nich. Približne tretina sleduje televíziu z dôvodu diskusných programov, ktoré sa zaoberajú aktuálnymi témami hlavného mesta alebo z dôvodu reportáží z podujatí. Takmer 20 % z divákov televízie deklaruje, že televíziu sledujú z dôvodu informovanosti o práci primátora, starostov, poslancov a ďalších úradníkov.
Ľudia veria najviac tradičným médiám – najmenej sociálnym sieťam
  • Bratislavčania pripisujú najvyššiu dôveru tradičným médiám ako rozhlas a televízia viac ako dve tretiny. S miernym odstupom nasledujú tlač a online médiá. Viac ako polovica obyvateľov Bratislavy nedôveruje sociálnym sieťam.
TV Bratislava sa teší z nadpriemernej vieryhodnosti
  • Obyvatelia hlavného mesta najviac dôverujú spravodajstvu RTVS, nasleduje TA3, TV Markíza, TV JOJ a TV Bratislava. Najmenej zo všetkých, iba 16% ,ľudí uviedlo, že nedôveruje TV Bratislava.
Väčšina ľudí považuje existenciu regionálnej TV za potrebnú
  • Viac ako polovica obyvateľov hlavného mesta Bratislava považuje za potrebnú existenciu regionálnych televízií. Naopak len tretina obyvateľov považuje existenciu regionálnych televízií v súčasnej dobe za nepotrebnú. Existenciu regionálnych televízií považujú za potrebnú častejšie ženy, ľudia nad 35 rokov a vysokoškolsky vzdelaní.
    Naopak za nepotrebnú ju považujú častejšie muži, mladší od 18 34 rokov, ľudia s nižším dosiahnutým vzdelaním.

TV Bratislava poznajú najčastejšie obyvatelia vo veku nad 35 rokov, ľudia so stredoškolským vzdelaním, podnikatelia a zamestnanci, ľudia s vyššími príjmami, ale aj tí, ktorí prežili v Bratislave väčšiu časť svojho života. Neznalosť televízie deklarujú najmä najmladší vo veku 1824 rokov, študenti, ale aj tí, ktorí sa do Bratislavy prisťahovali.

Reklama v TV Bratislava znamená

KÚPYSCHOPNÁ POPULÁCIA

Oslovíte obyvateľov v ekonomicky najvýkonnejšom meste v SR. Zaujmete modernú, otvorenú, mobilnú a kúpyschopnú cieľovú skupinu.

UVEDOMELÁ CIEĽOVÁ SKUPINA

TV Bratislava sa zameriava na populáciu 30 +, ktorá sa zaujíma o život v okolí a verejné dianie. Tá obvykle rozhoduje o nákupoch a duchovných hodnotách.

VYSOKÁ AKCEPTÁCIA OBSAHU

Informácia v regionálnej TV je taká vieryhodná, že ani reklama neprekáža, dokonca je považovaná za súčasť programu. Nájdete inde takú vernosť?

V.I.P. POZÍCIA VO VYSIELANÍ

Vaše reklamné oznámenie a posolstvo bude mať najvyššiu pozornosť medzi divákmi. U nás je program prerušovaný reklamou – nie naopak.

KLASICKÁ OVERENÁ FORMA

Funguje v tradičnom prostredí, na tisíce verných divákov. Kanál je vhodný na získanie širokého povedomia, budovanie značky a komunikáciu s verejnosťou.

EFEKTÍVNA REKLAMA

Je efektívnejšia ako reklama na internete a na sociálnych sieťach – vyšší zásah za nižšiu cenu. TV reklamu si môže dovoliť každý podnik, organizácia a projekt.