Regionálne voľby 2022

Komunálne predvolebné diskusie 2022

Tu budeme uverejňovať nielen diskusie, ale aj ankety, rozhovory a reportáže tohtoročných volieb.
Zatiaľ si spomeňme na tie minulé a pospomínajme.

Na konci volebného obdobia

Rozhovory s komunálnymi politikmi a političkami, ktorí sa o verejné veci starali v tomto volebnom období.
Mnohých z nich uvidíme aj po najbližších komunálnych voľbách.
Ako a čo sa im podarilo – posúdia obyvatelia v regionálnych voľbách 2022.