Televízna reklama

TV reklama je kráľovnou medzi reklamnými formátmi. Má jedinečnú presvedčovaciu schopnosť, zapamätateľnosť, dokáže predviesť vzrušenie, napätie, krásu, názorne ukázať ako fungujú produkty a ako sú účinné.

Objavte skrytú marketingovú silu regionálnej televízie

Čím je udalosť pre obyvateľa bližšia, tým je pre neho zaujímavejšia.
Regionálna televízia plní jedinečnú, nezastupiteľnú úlohu – informovať o dianí v najbližšom okolí.
Osobný vzťah a blízkosť k trhu ju robia výnimočnou.

Programová cieľová skupina je 600 000 obyvateľov Bratislavy a okolia, ale operátori ju ponúkajú aj v celej SR a cez internet môže mať dosah na celý svet.

TV Bratislava pravidelne sleduje viac ako 100 000 divákov. Potvrdil to prieskum sledovanosti 5/2021. Pre ľudí z Bratislavy je na 1. mieste, po celoplošných kanáloch.

TV Bratislava je vysielateľ s licenciou. Objektívnosť a nezávislosť je kontrolovaná Radou pre vysielanie. Aj prieskum ukázal, že je pre Bratislavčanov najdôveryhodnejšia.

Komunikačné formáty

Reklamný spot

Propagačný film

Public relations

Telenákup

Sponzoring & Product placement

Mediálna podpora

Politická propagácia

Televízia ako reklamné médium

TV má bezkonkurenčný rozsah a dosah

Pre inzerentov je dôležité, že televízia predstavuje 91% všetkej videoreklamy, ktorú vidia.

TV pôsobí na emócie a popularizuje značky

Emočné reklamy sú 2 krát efektívnejšie pri vytváraní zisku ako racionálne reklamy.

Finančná sila, sebavedomie a úspech

Takýto signál odovzdávate, ak inzeruje v televízií. Kto inzeruje v TV? Tam sa nedostane každý.

Televízia je najefektívnejšia reklamná investícia

Vytvára 71% zisku generovaného reklamou. TV je nenahraditeľná inou reklamou.

Reklama v TV Bratislava znamená

UVEDOMELÁ CIEĽOVÁ SKUPINA

TV Bratislava sa zameriava na zrelšiu populáciu, ktorá sa zaujíma o život v okolí a verejné dianie. Tá obvykle rozhoduje o nákupoch a duchovných hodnotách.

KÚPYSCHOPNÁ POPULÁCIA

TV je v hlavnom meste, kde je najväčšia mobilita a kúpna sila. Oslovíte modernú, otvorenú, mobilnú a kúpyschopnú skupinu ľudí.

VYSOKÁ AKCEPTÁCIA OBSAHU

Informácia v regionálnej TV je taká vieryhodná, že ani reklama neprekáža. Dokonca aj reklama je považovaná za súčasť programu. Nájdete inde takú vernosť?

KLASICKÁ, OVERENÁ FORMA

Reklama bude pôsobiť v tradičnom prostredí, na tisíce verných divákov. Kanál je vhodný na získanie širokého povedomia, budovanie značky a komunikáciu s verejnosťou.

EFEKTÍVNA REKLAMA

Je efektívnejšia ako reklama na internete a na sociálnych sieťach – vyšší zásah za nižšiu cenu. TV reklamu si môže dovoliť každý podnik.

V.I.P. POZÍCIA VO VYSIELANÍ

Vaša reklama vynikne. TV Bratislava je médium, kde je program prerušovaný reklamou – nie naopak ako vidíte na komerčných kanáloch.

Multiregionálna reklama

Silná mediálna kombinácia! Rezervujte si niekoľko regionálnych kanálov jednou objednávkou.

RegionTVnet vám ponúka prepracované a kvalitné programové portfólio s informáciami, servisom a zábavou z jednotlivých regiónov siete regionálnych staníc Slovenska. Naše atraktívne programové prostredie ponúka aj národným zákazníkom optimálnu reklamnú platformu.

RegionTVnet vás podporuje pri produkcii imidžových filmov, reklám a PR videí, ako aj pri koncipovaní a realizácii mediálnych kampaní. Na požiadanie vám kompetentný mediálny tím môže ponúknuť všetky služby full-service agentúry.

RegionTVnet  je tu pre každého.

Silné pokrytie, lojálne publikum a regionálna identita na jednom mieste. Buďte pri tom!