Reportáže

Každý deň sa niečo udeje, každý deň sa niečo zapíše do histórie. Buďte pri tom.
Posledný júnový deň už neodmysliteľne patrí ku koncu školského roka, kedy si žiaci prevezmú výsledky svojej práce a snahy za uplynulý školský rok v podobe vysvedčenia a rozbehnú sa zo školských lavíc užívať si letné prázdniny