Ing. Silvester Ernek

Prevádzkový riaditeľ a režisér

Ing. Silvester Ernek

Ing. Silvester Ernek 1920 1080 Maria

V televízií pracuje ako prevádzkový riaditeľ a režisér. Spravuje hmotný majetok spoločnosti, zabezpečuje prevádzku televízneho štúdia a obsluhu všetkých technických zariadení. Rozhoduje spolu s riaditeľkou aj o ostatných záležitostiach televízie,  pretože je 50%  spoločník.

Je absolventom Elektrotechnickej fakulty SVŠT ( dnešná FEI STU) v Bratislave, odbor: Mikroelektronika.

Do roku 1990 bol zamestnaný v STV ako obrazový strihač, kým sa nestal jedným z prvých zamestnancov prvého súkromného filmového štúdia ATAN. O rok prešiel do štúdia ESPÉ, kde pracoval ako obrazový strihač a manažér.

V roku 1993 sa stal zakladateľom a spolumajiteľom nového televízneho štúdia Viva Studio, s.r.o., kde pôsobí dodnes. V roku 2006 sa stal spoluzakladateľom TV Bratislava.

Medzi osobné záľuby patrí futbal, biliard a stretnutia s priateľmi. Povestný je svojím humorom, príjemným vystupovaním a ochotou pomáhať.