Služby

Po rokoch intenzívnej a nepretržitej práce, môžeme ponúknuť množstvo komerčných služieb ako profesionáli, ktorí sa stále vedeli prispôsobiť meniacim sa technologickým a biznis podmienkam.

Okrem klasickej TV reklamy, reklamný oznam, telenákup, sponzoring a product placement, ponúkame aj odvysielanie nekomerčného videa.

Okrem výroby videa všetkých žánrov, ponúkame aj podporné videoslužby: prenájom TV štúdia, dabing, multikamerový záznam, TV štáb a livestream podujatí.

Okrem PR príspevkov do vysielania ponúkame aj politickú propagáciu. Využite najvyššiu dôveryhodnosť regionálnej TV.  

Okrem tradičnej podpory podujatí: interview s usporiadateľom, reportáž, súťaž, ponúkame aj kamerový záznam, livestream a odvysielanie podujatia v televízií

V článkoch nájdete všetko podstatné pre efektívnu reklamu, v krokoch a súvislostiach.

Získate zručnosti a vedomosti – nevyhnutné pre prácu v TV a pre kontakt s médiami.

Synergiou televízie a internetu si zaistíte plošné oslovenie potenciálnych zákazníkov.

Multiregionálna reklama – objednávka naraz od rôznych regionálnych TV v sieti asociácie. 

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku.