Objavte silu TV reklamy

Vitajte na stránke blogu „Marketingová sila televízie“

Obsah článkov vyplňuje prázdne miesto v marketingovej komunikácií a má aj za cieľ búrať falošné mýty ohľadom televízie.
Ambíciou je pomôcť záujemcom o inzerciu v televízií, študentom marketingovej komunikácie a obchodníkom.
V článkoch využívame dáta a prieskumy od agentúry Thinbox z Veľkej Británie iba z toho dôvodu, že na Slovensku sa pravdepodobne také výskumy nerobia.

Fakty, čísla, grafy a rebríčky,
ktoré by mal poznať každý obchodník

Neprekonateľný rozsah a dosah

Televízia osloví každý týždeň 86,4 % dospelých, pričom rýchlo a silne narastá.

Nákladovo najefektívnejšia investícia

TV je nákladovo najefektívnejšie AV reklamné médium, pričom vzhliadnutie stojí tisíciny eura.

Bezkonkurenčná dôvera od ľudí

TV zostáva najdôveryhodnejšou reklamou s 37 %. Je to aj výsledkom regulácie vysielateľov.

Najväčší podiel aj u mladých 16 – 34 rokov

Televízne vysielanie, v tejto skupine predstavuje 30 % (1 h 24 min.) celého video dňa.