Televízna reklama

Televízna reklama je kráľovnou medzi reklamnými formátmi. Má jedinečnú presvedčovaciu schopnosť, zapamätateľnosť, dokáže predviesť vzrušenie, napätie, krásu, názorne ukázať ako fungujú produkty a ako sú účinné.

Kto sme

Divácke publikum

TV Bratislava pravidelne sleduje viac ako 100 000 divákov. Potvrdil to prieskum sledovanosti 5/2021. V sledovanosti je na 5.mieste – hneď po celoplošných kanáloch.

Dôveryhodnosť informácií

Ako vysielateľovi – objektívnosť a nezávislosť kontroluje Rada pre vysielanie. Podľa prieskumu je pre Bratislavčanov najdôveryhodnejším kanálom.

Čo ponúkame

ODVYSIELANIE REKLAMY & PUBLIC RELATIONS

Základným obchodným produktom je predaj vysielacieho času, pre distribúciu reklamy – tak ako v každé TV médium.
Zameriavame sa lokálne podniky a z toho dôvodu predávame aj spoločný produkt vysielací čas + výroba videa a k tomu bezplatné agentúrne poradenstvo.
Komunikačná kampaň na mieru u nás znamená, že vytvoríme stratégiu z viacerých komunikačných nástrojov tak, aby sme vám pomohli splniť určitý marketingový cieľ.

ODVYSIELANIE CUDZIEHO VIDEA

Vzhľadom k tomu, že videá dnes produkujú už rôzne inštitúcie, pre tento účel nezriadené a prvoplánovo na internet, začali sme ponúkať aj jeho distribúciu – odvysielanie bežného videa a tak im pomohli získať si publikum pre svoje posolstvo.

VIDEOPRODUKCIA

Ak ak potrebujete náročnejšie a kreatívnejšie video – postará sa o to naša produkčná spoločnosť Viva Studio.
Ak vyrábate video vo vlastnej réžií – ponúkame video podporné služby : prenájom štúdia, postprodukcia, dabing, záznam a livestreaming.

Reklamný oznam

Propagačné video

Public relations

Telenákup

Sponzoring & Product placement

Mediálna podpora

Politická propagácia

Individuálne riešenia

Televízne štúdio na prenájom

Dabing & voice over

TV štáb, postprodukcia a livestreaming

Odvysielanie videa

To najlepšie z TV reklamy

Inzercia u nás

UVEDOMELÁ CIEĽOVÁ SKUPINA

TV Bratislava sa zameriava na zrelšiu populáciu, ktorá sa zaujíma o život v okolí a verejné dianie. Tá obvykle rozhoduje o nákupoch a duchovných hodnotách.

KÚPYSCHOPNÁ POPULÁCIA

TV je v hlavnom meste, kde je najväčšia mobilita a kúpna sila. Oslovíte modernú, otvorenú, mobilnú a kúpyschopnú skupinu ľudí.

VYSOKÁ AKCEPTÁCIA OBSAHU

Informácia v regionálnej TV je taká vieryhodná, že ani reklama neprekáža. Dokonca aj reklama je považovaná za súčasť programu. Nájdete inde takú vernosť?

KLASICKÁ, OVERENÁ FORMA

Reklama bude pôsobiť v tradičnom prostredí, na tisíce verných divákov. Kanál je vhodný na získanie širokého povedomia, budovanie značky a komunikáciu s verejnosťou.

EFEKTÍVNA REKLAMA

Je efektívnejšia ako reklama na internete a na sociálnych sieťach – vyšší zásah za nižšiu cenu. TV reklamu si môže dovoliť každý podnik.

V.I.P. POZÍCIA VO VYSIELANÍ

Vaša reklama vynikne medzi programom. TV Bratislava je médium, kde je program prerušovaný reklamou – nie naopak, ako vidíte na komerčných kanáloch.

Naše služby využili aj

Cenník