Mgr. Soňa Tvarožeková – Varényi

Programová manažérka

Mgr. Soňa Tvarožeková – Varényi

Mgr. Soňa Tvarožeková – Varényi 2048 1536 Maria

Soňa je absolventkou Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne, Fakulta multimediálnych komunikácií, odbor: Media a marketingové komunikácie.

Pôsobila v reklamnej agentúre v Bratislave a v občianskom združení ako marketingový pracovník. Nejaký čas trávila v zahraničí. Ovláda anglický a nemecký jazyk. V televízií je od roku 2011 a spoľahlivo pokračuje v práci z domu, hoci je už na materskej s druhým dieťatkom.

Soňa vytvára vysielacie plány programov a mediálne plány vysielania reklamy, vedie evidenciu vysielania a čiastočnú dramaturgiu viacerých relácií, dohliada na uplatnenie reklamných prvkov, zabezpečuje súťaže a uverejňovanie článkov na webovej stránke.

Pravidelne pripravuje reláciu Správy z regiónov a Tipy na voľný čas. Každý deň pripravuje playlist pre vysielacích technikov, mediálne plány vysielania reklamy a rozhoduje o reprízovaní programov.