TV funguje vo všetkých kategóriach

TV funguje vo všetkých kategóriach

TV funguje vo všetkých kategóriach 1000 563 Maria

„Zisková schopnosť: obchodný prípad reklamy“ od Ebiquity and Gain Theory ukázala pôsobivý celkový efekt, ktorý má televízia na krátkodobý a dlhodobý zisk, ale prehĺbila sa aj do kľúčových jednotlivých kategórií – FMCG, maloobchod a finančné služby – aby odhalila vplyv.

Pre FMCG:

  • Hoci televízia dostáva 74 % reklamného rozpočtu, prináša 85 % všetkého krátkodobého zisku generovaného reklamou a 87 % dlhodobo.
  • Televízia je tiež najbezpečnejšou investíciou z dlhodobého hľadiska, pričom 67 % kampaní sa investícia alebo viac vráti

Pre maloobchod:

  • Z krátkodobého hľadiska je televízia zodpovedná za 59 % zisku generovaného reklamou. Z dlhodobého hľadiska sa to zvyšuje na 71 %
  • 96 % televíznych kampaní pre maloobchodné značky prináša zisk, vyšší ako akákoľvek iná forma reklamy

Pre finančné služby:

  • 92 % televíznych reklamných kampaní sa vráti s priemernou návratnosťou investícií 4,96 GBP
  • Televízia je zodpovedná za 66 % zisku z reklamy v krátkodobom horizonte a 71 % v dlhodobom horizonte.

TV-diela naprieč-kategóriami-Slide2

TV-diela naprieč-kategóriami-Slide6

TV-diela naprieč-kategóriami-Slide8


Zdroj: https://www.thinkbox.tv/why-tv/works-across-categories/