Televízia je centrom kreatívnej efektivity

Televízia je centrom kreatívnej efektivity

Televízia je centrom kreatívnej efektivity 720 480 Maria

V reklame sme vždy neoficiálne vedeli, že silná kreativita vedie k úspechu, ale do roku 2010, keď IPA v spojení s Thinkboxom zverejnili „Spojenie medzi kreativitou a efektívnosťou“ (aktualizované v roku 2011), existovalo len málo dôkazov o tomto vzťahu.

Išlo o analýzu 435 kampaní za obdobie šestnástich rokov (1994–2010) významného marketingového konzultanta Petra Fielda. Spojil databázu kreatívne ocenených reklamných kampaní Gunn Report s databankou IPA Effectiveness Databank, ktorá je domovom kampaní, ktoré preukázali svoju účinnosť, aby sa preskúmalo akékoľvek prepojenie medzi nimi.

Zistilo sa, že:

  1. Kreatívne kampane zvyšujú podiel na trhu.
    „Kreatívne“ kampane sú 12-krát účinnejšie pri zvyšovaní podielu značky na trhu.
  2. Televízia je jadrom kreatívnej efektivity
    Drvivá väčšina skóre Gunn Report Creative Award (77 %) sa týka televíznych reklám.
  3. Čím kreatívnejšia je ocenená kampaň, tým je efektívnejšia.
    Kampane, ktoré získali päť alebo viac hlavných kreatívnych ocenení, boli približne trikrát efektívnejšie ako kampane, ktoré získali jedno až štyri.

Ak máte naozaj výraznú kreatívu, investujte čo najviac do jej podpory. V časti „Účinnosť reklamy: dlhodobá a krátkodobá“ spoločnosť Binet a Field zistili, že vysoko kreatívna reklama je najúčinnejšia, hoci v rozhodujúcej miere ani najlepšia kreatívna práca nepomôže, ak nemá dostatočný rozsah a nie je hodnotená v dlhšom období.


Zdroj: Thinbox


SÚVISIACI OBSAH