91% všetkých videných videoreklám je televízia

91% všetkých videných videoreklám je televízia

91% všetkých videných videoreklám je televízia 2560 1152 Najbližšia televízia v okolí
  • Priemerný divák sleduje celkovo 3 hodiny a 22 minút vysielania televízie – denne.
  • Priemerný človek si pozrel 35,5 minúty SVOD (predplatené video na požiadanie napr. Neflix, Amazon) denne.
  • 68 % dospelých sleduje viac ako 50 lineárnych televíznych reklám denne.
  • BVOD (video na požiadanie, napr. z archívu televízie) môže pomôcť osloviť ľahších lineárnych divákov: 60 % sledovanosti BVOD vygeneruje najľahšia polovica lineárnych divákov.

Analýza spotreby videa

  • TV je najobľúbenejšou formou videa a predstavuje 75 % video konzumácie priemerného človeka.
  • YouTube predstavuje 13%, TikTok 1,4% všetkých sledovaných videí.
  • Pre inzerentov je dôležitejšie, že televízia predstavuje 91 % všetkej videoreklamy, ktorú vidia.

Graf nižšie ukazuje, aký majú podiel jednotlivé formáty na mediálnom dni dospelej populácie. Z grafu  je zrejmé, že klasické sledovanie televízie (Broadcaster TV) je významnou súčasťou dňa aj v skupine 16-34 ročných, tvorí 36,3 %. Sledovanie Youtube je 25,2%, Facebook 0,7% a TikTok až 9,3%. Pravdu majú teda tí, ktorí tvrdia, že TikTok rastie (oproti Facebooku).


 

Čísla v celom kontexte

U dospelých je klasické sledovanie 63,7%, Youtube 13%, Facebook iba 0,9% a TikTok 3,5%. Na tieto čísla by sa mali pozrieť verejné inštitúcie, ktoré vynakladajú financie na výrobu videa pre Facebook.


 

2020 video chart

.

91% videných videoreklám je klasické sledovanie televízie


 

Broadcaster TV accounts for 95% of our video ad day

Oproti tomu Youtube je 5,6% a najnovší TikTok iba 1,4%. U mládeže je to podobné, i keď viac v prospech sociálnych sietí.