Televízia vytvára 71% zisku generovaného reklamou

Televízia vytvára 71% zisku generovaného reklamou

Televízia vytvára 71% zisku generovaného reklamou 800 450 Najbližšia televízia v okolí

Štúdia “ Ziskovosť: obchodný prípad pre reklamu“ dokazuje, že všetky formy reklamy vytvárajú zisk, ale v rôznej miere z krátkodobého a dlhodobého hľadiska.

V rámci toho zistili, že televízna reklama:

 • TV reklama poskytuje najväčší objem celkového zisku generovaného reklamou dlhodobo aj krátkodobo.
 • TV reklama je najbezpečnejšou investíciou do reklamy (s najmenším rizikom), ktorú môže podnik dosiahnuť, s najvyššou pravdepodobnosťou návratnosti a zisku.
 • TV reklama aj naďalej je najúčinnejšou formou reklamy s najvyššou návratnosťou investícií na použitú jednotku meny.

1. Televízia vytvára najväčší zisk

Z dlhodobého hľadiska ( návratnosť investícii 3 roky):

 • TV reklama tvorí 71 % celkového zisku generovaného reklamou.
 • tlač – 18% z celkového zisku
 • online video – 4%,
 • vonkajšia reklama – 3%,
 • rádio – 3%
 • online zobrazenie – 1% , čiže 1 cent z eura.
  Pritom o
  nline videoreklama zahŕňa aj služby videoportálov poskytované TV vysielateľmi a online videoreklamy na stránkach ako YouTube a Facebook.

TV je najúčinnejšia forma reklamy aj z krátkodobého hľadiska:

 • V reklama tvorí 62 % celkového zisku v krátkodobom výhľade.
 • tlač – 22% z celkového zisku
 • rádio – 5%
 • online video – 5%,
 • vonkajšia reklama – 3%,
 • online zobrazenie – 2%.

2. TV je najbezpečnejšou investíciou do reklamy

Pri skúmaní podielu kampaní rôznych foriem reklamy, ktoré priniesli zisk inzerentovi, identifikovali relatívnu bezpečnosť rôznych investícií do reklamy.
Zistilo sa, že televízia je najväčším zdrojom zisku generovaného reklamou z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska.

Z krátkodobého hľadiska:

 • 70% televíznych reklamných kampaní prinieslo zisk.
 • rádio (62%)
 • tlač (61%)
 • online video (52%)
 • online zobrazenie (37%)
 • vonkajšia reklama (19%)

Z dlhodobého hľadiska ( 3 roky):

 • 86% televíznych reklamných kampaní prinieslo zisk.
 • tlač (78%)
 • rádio (75%)
 • online video (67%)
 • vonkajšia reklama (48%)
 • online displej (40%)

3. TV je najúčinnejšou formou reklamy

Štúdia zistila, že televízia prináša inzerentom takýto zisk, pretože jej rozsah a popularita jej umožňujú pokračovať v efektívnosti pri vysokých objemoch investícií. Inzerenti môžu zvýšiť investície do televízie na vyššiu úroveň ako iné médiá a budú aj naďalej prinášať zisk.

 • Silný dôvod pre rast investícií do televízie.
  Štúdia dospela k záveru, že inzerentom chýba maximalizácia zisku generovaného reklamou nedostatočným investovaním do televízie. V súčasnosti predstavuje televízia 54% výdavkov na reklamu, napriek tomu je zodpovedná za 71% celkového zisku generovaného reklamou.

Televízne fakty a čísla

Na Slovensku nemáme prieskumy, ktoré by pomohli presnejšie poznať pravdu. Naopak, existujú ničím nepodložené mýty o ziskovosti a úspechu online reklamy a konci tradičných médií. Pre zaujímavosť uvádzame výsledky z Veľkej Británie s predpokladom, že výsledky by boli podobné.

 • Priemerný divák sleduje televíziu 3 hodiny, 38 minút denne.
 • TV predstavuje 75% pozerania videa.
 • YouTube predstavuje 6,4% pozerania videí.
 • Facebook predstavuje 1,7% sledovania videa.
 • Celková hodnota SVoD (vrátane spoločností Netflix a Amazon) predstavuje 4,1% zhliadnutia videa.

Štúdiu si objednala spoločnosť Thinkbox, marketingový orgán pre komerčnú televíziu vo Veľkej Británii. Realizátorom bola spoločnosť Ebiquity a Gain Theory, ktorí nezávisle hodnotia výkonnosť a efektívnosť reklamy pre stovky značiek. Celkovo analyzovala viac ako 2 000 reklamných kampaní v 11 kategóriách s cieľom odhaliť vplyv, ktorý majú rôzne formy reklamy na krátkodobý zisk, a potom tieto poznatky skombinovala s výsledkami z dlhodobého hľadiska.
https://advanced-television.com/2019/05/23/study-tv-advertising-drives-small-business-growth/&prev=search