TV je životne dôležitá pre dlhodobý úspech

TV je životne dôležitá pre dlhodobý úspech

TV je životne dôležitá pre dlhodobý úspech 679 480 Maria

Televízna reklama má mnoho krátkodobých účinkov, ako je napríklad zvyšovanie predaja, vytváranie špičiek vo vyhľadávaní online a vytváranie ústnych informácií v režime offline aj mimo neho. Funguje to a funguje to rýchlo. Okamžitý úspech je však len jednou časťou sily televízie. Účinky televíznej reklamy sa časom kumulujú; čím dlhšie budete inzerovať, tým väčší bude efekt. Je to nevyhnutné pre dlhodobý úspech.

Ebiquity and Gain Theory’s „Profit Ability: the business case for advertising“ (2017) zistil, že:

  • Pri ignorovaní dlhodobého hľadiska sa prehliadne 58 % zisku z reklamy.
  • Firmy, ktoré optimalizujú svoje investície do reklamy len na základe ľahšie viditeľných krátkodobých výnosov, výrazne podceňujú celkovú ziskovosť poháňanú reklamou a nemaximalizujú rast a hodnotu spoločnosti.
  • TV je „najbezpečnejšie“ reklamné médium. S najväčšou pravdepodobnosťou vytvorí zisk generovaný reklamou, a to z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska. Z krátkodobého hľadiska prináša 70 % televíznych reklamných kampaní ziskovú návratnosť. Počas 3 rokov po skončení reklamných kampaní sa to zvýši na 86 % televíznych reklamných kampaní, ktoré prinášajú zisk.
  • V krátkodobom horizonte je televízia zodpovedná za 62 % všetkého zisku generovaného reklamou s návratnosťou investícií 1,73 £ za každú vynaloženú libru, čo je najviac zo všetkých médií. Z dlhodobého hľadiska vytvára televízna reklama 71 % celkového zisku generovaného reklamou s návratnosťou investícií za 3 roky vo výške 4,20 GBP za každú vynaloženú libru, čo je tiež najviac zo všetkých médií.

Predchádzajúce štúdie účinnosti reklamy tiež ponúkajú dôkaz o dlhodobej hodnote televízie:

  • Dlhodobé (3+ roky) investície do reklamy prinášajú dvojnásobný zisk v porovnaní s krátkodobým prístupom (menej ako 1 rok) – hoci investovanie do oboch prináša ešte vyššie výnosy (IPA, „Efektívnosť reklamy: dlhá a krátka z toho“ , 2013)
  • V kampaniach trvajúcich viac ako 3 roky vytvára televízna reklama priemerný nárast zisku takmer o 140 % (IPA, ‚Advertising Effectiveness: the long and short of it‘, 2013)
  • Najväčšia časť reklamného rozpočtu by mala byť investovaná do médií s masovým dosahom a dlhodobými účinkami. Najmenej 60

TV-je-životne dôležité-pre-dlhodobý-úspech-Slide1


Zdroj: https://www.thinkbox.tv/why-tv/vital-for-long-term-success-slide/ Výskum ziskovej schopnosti od spoločnosti Ebiquity a Gain Theory: Prípad podnikania pre reklamu (2017)