TV je efektívnejšia ako kedykoľvek predtým

TV je efektívnejšia ako kedykoľvek predtým

TV je efektívnejšia ako kedykoľvek predtým 721 480 Richard

Televízia je raketové palivo pre značky. Je nenahraditeľná. Či už z krátkodobého alebo dlhodobého hľadiska, prináša najvyšší zisk pri najvyššej nákladovej efektívnosti a pri najnižšom riziku. Každá veľká štúdia efektívnosti reklamy súhlasí s tým, že televízia prevyšuje všetky ostatné médiá.

„Profit Ability: the business case for advertising“ (2017) od Ebiquity and Gain Theory zistilo, že televízna reklama:

  • Je zodpovedná za 71 % celkového zisku generovaného reklamou pri priemernej návratnosti investícií za 3 roky, čo je najvyššia návratnosť investícií zo všetkých médií.
  • Ide o najefektívnejšiu krátkodobú reklamu, ktorá krátkodobo zodpovedá za 62 % všetkého zisku vytvoreného reklamou s návratnosťou investícií 1,73 GBP, čo je opäť najvyššie zo všetkých médií
  • Ide o najbezpečnejšiu (najnižšie riziko) reklamnú investíciu s najvyššou pravdepodobnosťou návratnosti zisku (pravdepodobnosť 70 % za 3-6 mesiacov; 86 % za 3 roky)

IPA „Media in Focus“ (2017) od Lesa Bineta a Petra Fielda odhalila, že:

  • Investícia do TV zvyšuje efektivitu o 40 %, čo z nej robí najefektívnejšie médium.
  • TV reklama najlepšie generuje rast, ktorý poháňa zisk, s priemerným podielom na trhu 2,6 % získaným ročne pri používaní televíznej reklamy
  • TV reklama sa stáva efektívnejšou, čiastočne vďaka rastúcim synergiám s online, najmä online videom.
  • V rokoch 1980 až 1996 pridanie televízie do kampane viedlo k priemernému 12 % zvýšeniu obchodných efektov. V rokoch 2008 – 2016 to vzrástlo na 40 %.

Na stiahnutie: TV advertising is more effective than ever


TV je najbezpečnejšia reklamná investícia

Krátkodobá analýza ukázala, že televízia je najmenej rizikovou investíciou pre inzerentov. 70% kampaní prináša z krátkodobého hľadiska výnos v priebehu 3-6 mesiacov. Pri pohľade na celkový zisk počas 3 rokov po ukončení reklamných kampaní dosiahlo 86% reklamných kampaní zisk z výnosov, za ktorými nasledovalo tlač (78%), rozhlas (75%), online video (67%), %) a online zobrazenie (40%).


Investovanie do TV zvyšuje efektívnosť o 40%, čím sa stáva najefektívnejším médiom

Televízna reklama sa stáva účinnejšou aj z dôvodu rastúcej synergie s online, najmä online videom. Pridanie televízie ku kampani: v rokoch 1980-1996 viedlo k priemernému nárastu podnikateľských efektov o 12%. V rokoch 2008 – 2016 sa zvýšilo na 40%.Zdroj: https://www.thinkbox.tv/Why-TV/TV-advertising-is-more-effective-than-ever
Médiá v centre pozornosti (2017)“ od autorov IPA
Les Binet a Peter Field:
Zisková schopnosť: obchodný prípad pre reklamu, autorov Ebiquity a Gain Theory 2017