Komerčná mediálna komunikácia

v TV BRATISLAVA
Televízia je kráľovnou medzi reklamnými formátmi.

Má jedinečnú presvedčovaciu schopnosť, zapamätateľnosť, dokáže predviesť vzrušenie, napätie, krásu, názorne ukázať ako fungujú produkty a ako sú účinné.

Komunikačné TV formáty

Reklamný oznam

Propagačné video

Public relations

Telenákup

Sponzoring & Product placement

Mediálna podpora

Politická propagácia

Individuálne riešenia

Televízne štúdio na prenájom

Web reklama

Dabing & voice over

TV štáb, postprodukcia a livestreaming

Komunikačné kampane na mieru

Ostatné videá

Impresie z nášho mesta

Slovensko v hlavnom meste

Individuálne riešenia

Navštívili sme

Komunálne voľby z minulosti

Primátor odpovedá

Miesto, ktoré mám rád

Beseda o piatej

City Lady

Najnovšie videá

Korzo

Prečo TV Bratislava

Je v hlavnom meste, kde je najväčšia mobilita a kúpna sila. Oslovíte modernú, otvorenú, mobilnú a kúpyschopnú skupinu ľudí.

Cieľová skupina: zameriava na zrelšiu populáciu, ktorá sa zaujíma o život v okolí a verejné dianie. Tá obvykle rozhoduje o nákupoch v domácnosti.

Informácia v regionálnej TV je vieryhodná – neprekáža, dokonca aj reklama je považovaná za súčasť programu. Nájdete inde takú vernosť?

Efektivita

Je efektívnejšia ako reklama na internete a na sociálnych sieťach – vyšší zásah za nižšiu cenu.

Vyniknete

Vaša reklama vynikne. Sme televízia, v ktorej je program prerušovaný reklamou – nie naopak, ako vidíte na komerčných kanáloch.

Verní diváci

Reklama bude pôsobiť v tradičnom prostredí, kde máme tisíce verných divákov. Ďalší sledujú cez internet.

Dáta a fakty o TV Bratislava

TV Bratislava je regionálna televízia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorá vznikla v roku 2007. Je aj najväčšia regionálna televízia na Slovensku.

Televízny program možno sledovať na všetkých platformách: klasické TV vysielanie, livestream a videoportál a rôznych zariadeniach.

Program aktualizujeme každý deň. Správy, reportáže, diskusné programy - všetko zo života mesta. Vždy sa oplatí pozerať TV Bratislava.

Viac ako 600 000 obyvateľov Bratislavy a okolia, pre ktorých je určený program. Operátori ju ponúkajú aj v celej SR a cez internet môže mať dosah na celý svet.

TV Bratislava pravidelne sleduje viac ako 100 000 divákov. Ukázal to prieskum sledovanosti 5/2021. Je na 1. mieste po celoplošných kanáloch - pre obyvateľov Bratislavy.

TV Bratislava je vysielateľ s licenciou. Objektívnosť a nezávislosť je kontrolovaná Radou pre vysielanie. Aj prieskum ukázal, že je pre Bratislavčanov najdôveryhodnejšia.

Čím je udalosť pre obyvateľa bližšia, tým je pre neho zaujímavejšia. Regionálna televízia plní jedinečnú, nezastupiteľnú úlohu – informovať o dianí v najbližšom okolí. Osobný vzťah a blízkosť k trhu ju robia výnimočnou.

Divácke publikum sme si získali sme dlhoročnou prácou, užitočným obsahom a  poctivým prístupom. Vysielame po celom Slovensku, ale netvrdíme všetci sú naši diváci. Z toho dôvodu vám predávame pozornosť iba nášho relevantného publika, t.j. pre koho vyrábame obsah.

7%

7 % sleduje TV denne, skoro každý deň

5%

5 % sleduje televíziu raz za mesiac

9%

9 % sleduje TV niekoľkokrát týždenne

13%

13 % sleduje televíziu iba občas

8%

8 % sleduje televíziu raz za 14 dní

42%

42% sleduje televíziu celkom

Dôveryhodnosť

Obyvatelia hlavného mesta najviac dôverujú spravodajstvu RTVS, nasleduje TA3, TV Markíza, TV JOJ a TV Bratislava / 5.miesto /.
V prípade TV Bratislava len 16 % obyvateľov uviedlo, že nedôveruje spravodajstvu tejto televízie / 1. miesto / – ostatným nedôverujú viac.

Sledovanosť

Obyvatelia hl. mesta Bratislava deklarujú, že v súčasnej dobe sledujú TV Markíza, Jednotku, TV JOJ a TA3. Za nimi nasleduje TV Bratislava / 5. miesto /. Je sledovanejšia ako tradičná ČT.


Cenník služieb

Reklamný spot – odvysielanie 1x

30 sekúnd – 60 €
60 sekúnd – 90 €

Telenákup – odvysielanie 10x

spot 3 minúty – 600 €
spot 5 minút – 900 €

Video nekomerčné – odvysielanie 10x

Reportáž do 5 minút – 100 €
Videofilm – 20 € / minúta

Špeciálna ponuka

Jedno odvysielanie v televízií = zásah na tisíce divákov. Porovnajte s cenou za impresiu na internete.

BASIC KAMPAŇ
1. odvysielanie stojí 6 €
1 800 € /
300 spotov
 • Médiaplán
 • 15 dní - 20 x denne
 • 30 dní - 10 x denne
 • 60 dní - 5 x denne
Objednať
MINI KAMPAŇ
1. odvysielanie stojí 7,5 €
900 € /
120 spotov
 • Médiaplán
 • 6 dní - 20 x denne
 • 12 dní - 10 x denne
 • 60 dní - 2 x denne
Objednať
MIKRO KAMPAŇ
1. odvysielanie stojí 10 €
600 € /
60 spotov
 • Médiaplán
 • 15 dní - 4 x denne
 • 30 dní - 2 x denne
 • 60 dní - 1 x denne
Objednať

Reklamný spot je krátky, akčný a vizuálne úderný. Výhodou je plná koncentrácia na reklamné posolstvo.

Špeciálna ponuka

Cena je za odvysielanie + výroba spotu. Spot vyrobíme z vašich grafických podkladov a textu.

HRANÝ SPOT
Náročnejšia forma výroby, spod do 30 sekúnd
3000 € /
50 spotov
 • Výroba: od 2500 €
 • Odvysielanie: od 500 €
Objednať
GRAFICKÝ SPOT
Menej náročná výroba, spot do 30 sekúnd
1200 € /
60 spotov
 • Výroba: 600 €
 • Odvysielanie: 600 €
Objednať
MIKRO SPOT
Najjednoduchšia forma videospotu do 30 sekúnd
600 € /
60 spotov
 • Cena za výrobu a 60 odvysielaní
Objednať

Cena je za výrobu + odvysielanie. Necháme vám autorské práva pre použitie na web stránke.
Zobrazíme vašu spoločnosť a služby, predstavíme vás komplexne a kompetentne. Podčiarkneme váš existujúci imidž alebo vám pomôžeme vytvoriť nový.

KOMERČNÁ REPORTÁŽ
Ukážku poskytovania služieb alebo výrobku. 4 hodiny nakrúcania. Dĺžka max 3 minúty.
900 € /
20 odvysielaní
 • Cena za výrobu a odvysielanie
Objednať
FILMOVÝ MEDAILÓN
Vytvoríme pozitívny príbeh Vášho podniku. 1 deň nakrúcania. Dĺžka max 3 minúty.
1 200 € /
20 odvysielaní
 • Cena za výrobu a odvysielanie
Objednať

Cena je za výrobu + odvysielanie v riadnom programe.
Cieľom je pozitívny imidž, demonštrácia postojov, zmena správania sa ľudí, komunikácia hodnôt podniku, ale aj vysvetľovanie problémov, tzv. krízová komunikácia.

REPORTÁŽ
Televíziou vytvorený PR príbeh. Bežná nekomerčná reportáž.
600 € /
20 odvysielaní
 • Cena za výrobu a odvysielanie
Objednať
ROZHOVOR V ŠTÚDIU
Informácie o vašich úspechoch, službách a produktoch.
300 € /
20 odvysielaní
 • Nekomerčný: 300 €
 • Komerčný: 600 €
Objednať
TELEVÍZNA DISKUSIA
Moderovaná diskusia za účasti zainteresovaných odborníkov
900 € /
20 odvysielaní
 • Nekomerčná: 900 €
 • Komerčná: 1 200 €
Objednať

LIVESTREAM NA YOUTUBE

Jednoduchý livestream na internet – online prenos na youtube: 50 €/hod
S jednou kamerou, alebo „mobil stream“. Naši kameramani môžu kedykoľvek vybehnúť do terénu a odvysielať podujatie na sieť Youtube.
Ale položte si otázku: „koľko ľudí to na youtube uvidí?“
Ponúkame profesionálny záznam na viac kamier so strihom a okrem livestreamingu na YT aj odvysielanie v televízií.

MULTIKAMEROVÉ ZÁZNAMY

Záznam na 2 kamery + livestream na internet: 400 – 500 €, podľa trvania a náročnosti.
Trojkamerový záznam + réžia: 600 – 900 €, podľa trvania a náročnosti.
Diskusný program v štúdiu: 600 – 1200 €, vrátane 20 odvysielaní v televízií. Cena je aj vrátane moderátora, čiže do štúdia stačí priviesť diskutujúcich.

ŠTÚDIO S PLNOU VÝBAVOU A PERSONÁLOM

Všetko je na jednom mieste a celý deň v prevádzke: 4 kamery, osvetlenie, zvuk, zelená kľúčovacia plocha, čítačka, režijné pracovisko,
personál: kameramani, strihač, režisér.
Štúdio s plnou výbavou a personálom, bez moderátora: 200 € / hod
Výroba hodinovej diskusie trvá cca 2 hodiny aj s prípravou.

KAMEROVÝ ŠTÁB, STRIHOVÉ PRACOVISKO

Profesionálny kameraman na akciu: 50 € / hod. Minimálny čas zákazky: 4 hodiny.
Profesionálny strihač na zostrih záznamu: 50 € / hod. Minimálny čas zákazky: 2 hodiny.
Za 2 hodiny zostriháte krátku reportáž, alebo aj reklamný spot, ak sa dôkladnite pripravíte. Účtujeme váš aktívny čas v strižni.
Nahrávanie videa do systému „digitalizácia“ bude účtovaná navyše: 20 € / hod.