V ktorom okamihu by mal ísť podnik do televízie?

V ktorom okamihu by mal ísť podnik do televízie?

V ktorom okamihu by mal ísť podnik do televízie? 1920 1080 Najbližšia televízia v okolí

Podniky sú pripravené zvážiť televíziu v momente, keď narazia na klesajúcu návratnosť kanálov, ktoré ponúkajú najviditeľnejšiu cestu k rastu.

Tieto kanály sa budú líšiť v závislosti od typu podnikania. Pokiaľ ide o finančné služby, pravdepodobne ide o vyhľadávanie, affiliate marketing alebo direct mail. Pokiaľ ide o maloobchod, kanálom je tlač (špecializované časopisy), sociálne médiá a vyhľadávanie. V prípade rýchloobrátkového tovaru bude pravdepodobne najlepším východiskovým bodom televízia.

Akonáhle sa zvýšené výdavky na reklamu prestanú premieňať na predaj, príde k poklesu výnosov. V takom prípade musia inzerenti zvážiť presun peňazí do kanálov, ktoré poskytujú väčšiu kapacitu pre rast. To však neznamená, že výdavky by sa mali úplne znižovať v pôvodných kanáloch, len že by sa mali obmedziť na optimálnu úroveň a rozpočet by mal byť k dispozícii na investície do najbližšieho najúčinnejšieho kanála pre danú kategóriu.

Televízia má jednoznačne najvyššiu kapacitu pre rast a zároveň ponúka efektívny návrat pri nízkych úrovniach výdavkov.

Je to preto, že televízia má obrovský rozsah a je vysoko efektívnym prostriedkom na rýchle získanie reklamnej správy pred cieľovým publikom.

Ako dlho trvá, kým sa náklady vrátia?

Pokiaľ ide o návratnosť investícií, priemerná televízna kampaň prinesie návratnosť výnosov dva týždne po kampani pre maloobchod, päť týždňov pre financie a sedem týždňov pre rýchloobrátkový tovar.
Počas štyroch týždňov, keď je kampaň vysielaná, sa neustále zvyšuje objem predaja v porovnaní so základnou úrovňou s rastúcim povedomím o značke.
Po ukončení kampane sa tento účinok v nasledujúcich 5-6 týždňoch pomerne prudko stráca. Účinok sa ale úplne neznižuje, pokračuje dlho do budúcnosti z opakovaného nákupu a zvyškových účinkov zvýšeného povedomia o značke. Na základe priemernej kampane je typická návratnosť zisku približne štyri mesiace po kampani.

Menším podnikom trvá dlhšie, kým dosiahnu ziskovú návratnosť investícií do reklamy

Je to z dôvodu nižšej úrovne fyzickej a duševnej dostupnosti. Na druhej strane je však pre menšie podniky oveľa jednoduchšie riadiť rast. Čím menší ste, tým máte viac priestoru na rast, takže hlavným cieľom by mal byť rast (nie návratnosť investícií) a kľúčové KPI by mali byť hlavnými ukazovateľmi rastu – webový prenos, predaj, zvyšovanie povedomia o značke.

Kľúčovým faktorom je opäť veľkosť podniku a / alebo veľkosť značky. Napríklad výrobky rychloobrátkového tovaru generujú malé marže oproti  maloobchodníkom. (Zamyslite sa nad dopadom jednej reklamy, ktorá ovplyvňuje predaj napríklad jednej fľaše kondicionéra oproti verzii celého týždenného predaja supermarketu.) Väčšie podniky majú väčšiu príležitosť profitovať z reklamy.

S cieľom stať sa väčším podnikom a udržať si pozíciu na trhu majú títo inzerenti oveľa vyššie prevádzkové náklady. Keď sa podnik rozvinie do bodu, keď sa reklama stáva nevyhnutnosťou pre rast, mala by sa posudzovať na základe toho, aký vysoký prírastok vytvára. Alebo skutočne to, aký vysoký rast prináša vzhľadom na požadované priame investície do reklamy. Takto je možné priamo porovnávať úlohu reklamy s inými potenciálnymi investíciami, ktoré podnik plánuje.

Odporúčania pre menších inzerentov

 • Rozpoznajte signály v číslach .
  Ak zasiahnete klesajúci výnos, je načase zvážiť prechod na médiá, ktoré generujú nový dopyt, ako je televízia.
 • Prijmite rastové myslenie.
  Prechod na ďalšiu fázu rastu si vyžaduje lepšie porozumenie spôsobu fungovania reklamy. Oboznámte sa s najuznávanejšími prácami v tejto oblasti, ako napríklad „Ako rastú značky“ od Byrona Sharpa a „Dlhé a krátke“ od Lesa Binata a Petra Fielda.
 • Pozícia a návrh
  Je nevyhnutné mať na vašom trhu jasnú ponuku a pozíciu. Ak ju už máte, choďte vpred. Ak nie, uistite sa, že rozumiete, kde sedíte na svojom potenciálnom trhu, čo vás robí charakteristickým a čo chcete komunikovať v rámci svojich správ skôr, ako budete konať.
 • Je potrebné urobiť veľa práce.
  Vstúpte na trh a zistite, aké ponuky sú na stole. Preskúmajte svoje možnosti prostredníctvom mediálnych agentúr, kreatívnych agentúr a vlastníkov médií. Pre nových inzerentov je vždy potrebné urobiť veľa práce a mať dostatok podpory.
 • Ponorte sa do detailov.
  Na plánovanie kampane použite dostupné informácie. Faktor sezónnosti, denného času, dňa v týždni, cieľového publika, obsahu, kontextu a čokoľvek iného, ​​na čo si spomeniete. Toto sú čísla, ktoré optimalizujú váš plán – uistite sa, že ich používate.
 • Pripravte sa na rýchle efekty.
  Dopad televízie  môže byť okamžitý a priamy. Uistite sa, že sú vaše servery pripravené na zvýšený objem webového prenosu a či máte prostriedky na fyzické doručenie ďalších objednávok, ktoré prijmete. Uistite sa, že pred kampaňou máte zavedený rámec merania, či už ide o meranie pripisovania alebo povedomia. Vysvetlite, čo sa snažíte dosiahnuť a ako to budete merať.
 • Testujte a učte sa.   
  Nikto nedokáže predvídať účinok vstupu do televízie na prvýkrát. Dávajte však pozor, aby ste sa príliš nezaoberali markantmi na úkor väčšieho obrazu. Pozrite sa na konzistencie premenných, ktoré spúšťajú reakciu, na rozdiel od prenasledovania úzkej sady parametrov.
Povedali o výsledkoch výskumu
 • Účinky sú viditeľné, hmatateľné a rýchle
  Televízia je často vnímaná ako neprístupná pre menších inzerentov. Mnoho malých inzerentov sa domnieva, že je príliš riskantná a príliš nákladná. Ale skúsenosti inzerentov, ktorí sa jej nebáli potvrdzujú, že také vnímanie je bezdôvodné. Účinky sú viditeľné analýzou webového prenosu a výkonnosťou PPC (pay per click). Jednoducho – narastie počet návštev webových stránok.
 • Inzerenti potrebujú nový rámec merania pre televíziu
  Testovanie je nevyhnutné na zistenie, ktoré premenné fungujú a ktoré nástroje môžu pomôcť optimalizovať výkon. Očakávajte haló efekty vo výkone vyhľadávania.
 • Televízia je lacnejšia, ako sa pôvodne myslelo
  Výroba kreatívy sa dá dosiahnuť za niekoľko stoviek a prinášajú požadované výsledky, alebo sa dajú kúpiť za niekoľko tisíc, či sto tisíc. Môžete otestovať obmedzený rozpočet a získať obrovské množstvo informácií o tom, ktoré premenné fungujú a nefungujú.
 • Televízia je chytrá krabica
  Využite flexibilitu televízie na dosiahnutie cieľov využitím určitých časov dňa, kanálov a dĺžok spotov. Vyberte si tú správnu agentúru, s ktorou bude pracovať, pretože pozná svet televízie.
 • Zmerajte efekty značky, nielen výkon
  Televízia poháňa budúci rast, ktorý je potrebné posudzovať prostredníctvom sledovania značky.

Zdroj: Štúdia Supercharge – Televízia pre malé podniky, objednaná spoločnosťou Thinkbox