Produkčná matka Viva Studio


Vytvorí – vymyslí a vyrobí. Pútavo a efektívne.

Naša materská spoločnosť Viva Studio je producentom imidžových a dokumentárnych filmov, reklám a televíznych relácií, ako poskytovateľom postprodukčných služieb a dabingu. Tradíciu má už od roku 1994 ako profesionálne televízne štúdio – jeden z prvých podnikov tohto typu.
Splietame spoločnú niť, rozvíjame pôsobivé obrazy a zaraďujeme ich do vhodného kontextu. Ako filmári sme inovatívni a progresívni, kreatívni a slobodní. Ako mediálny partner sme cieľavedomí, spoľahliví a presvedčiví.